Bedret PC-penetrasjon i USA

Mer enn halvparten av alle husstander i USA har en PC. Økningen i antall PC-er, med og uten Internett, har vært dramatisk de siste 20 månedene, viser en amerikansk rapport. Samtidig har skillene mellom menn og kvinner på nettet nesten forsvunnet.

Mer enn halvparten av alle husstander i USA har en PC. Økningen i antall PC-er, med og uten Internett, har vært dramatisk de siste 20 månedene, viser en amerikansk rapport. Samtidig har skillene mellom menn og kvinner på nettet nesten forsvunnet.

Deltakere under The Gathering 1999.
PC-brukere. Foto: digi.no

Antallet husstander i USA med PC har de siste 20 månedene økt dramatisk. Fra 42,1 prosent i desember 1998 til 51 prosent i august i år. Det viser en rapport fra det amerikanske næringsdepartementet. Det melder telegrambyrået AP.

Antallet husholdninger med Internett-tilkobling har også hatt en sterk vekst i denne perioden. I desember 1998 hadde bare 26,2 prosent av de amerikanske husholdningene tilkobling til nettet. I august i år hadde dette tallet økt til 41,5 prosent.

Men rapporten har også en bakside. Det er nemlig slik at det er hvite og urbane mennesker som har PC i langt større grad enn det er minoriteter som bor utenfor byene.

Amerikanske styresmakter har den siste tiden sett med bekymrede øyne på denne utviklingen. En talsmann for næringsdepartementet i USA sier at det er blitt kritisk for den økonomiske utviklingen og for utdannelsesgrunnlaget at flest mulig er på nett.

En annen ting som ble avdekket i rapporten er skillet mellom menn og kvinner som er på nettet snart er borte. 44,6 prosent av mennene og 44,2 prosent av kvinnene i undersøkelsen er på nettet per i dag. Dette er en kraftig utjevning fra tidligere undersøkelser.

Sende og motta e-post var også det mest populære gjøremålet på en netttilkoblet PC. Mens e-handel og regningsbetaling var de aktivitetene som viste størst vekst.

Til toppen