Bedret PC-penetrasjon i USA

Mer enn halvparten av alle husstander i USA har en PC. Økningen i antall PC-er, med og uten Internett, har vært dramatisk de siste 20 månedene, viser en amerikansk rapport. Samtidig har skillene mellom menn og kvinner på nettet nesten forsvunnet.

Antallet husstander i USA med PC har de siste 20 månedene økt dramatisk. Fra 42,1 prosent i desember 1998 til 51 prosent i august i år. Det viser en rapport fra det amerikanske næringsdepartementet. Det melder telegrambyrået AP.

Antallet husholdninger med Internett-tilkobling har også hatt en sterk vekst i denne perioden. I desember 1998 hadde bare 26,2 prosent av de amerikanske husholdningene tilkobling til nettet. I august i år hadde dette tallet økt til 41,5 prosent.

Men rapporten har også en bakside. Det er nemlig slik at det er hvite og urbane mennesker som har PC i langt større grad enn det er minoriteter som bor utenfor byene.

Amerikanske styresmakter har den siste tiden sett med bekymrede øyne på denne utviklingen. En talsmann for næringsdepartementet i USA sier at det er blitt kritisk for den økonomiske utviklingen og for utdannelsesgrunnlaget at flest mulig er på nett.

En annen ting som ble avdekket i rapporten er skillet mellom menn og kvinner som er på nettet snart er borte. 44,6 prosent av mennene og 44,2 prosent av kvinnene i undersøkelsen er på nettet per i dag. Dette er en kraftig utjevning fra tidligere undersøkelser.

Sende og motta e-post var også det mest populære gjøremålet på en netttilkoblet PC. Mens e-handel og regningsbetaling var de aktivitetene som viste størst vekst.

Til toppen