Bedret resultat i Atea

WM-data-eide Atea fikk et resultat før skatt på minus seks millioner kroner i tredje kvartal mot minus 17 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Omsetningen endte på 1,139 milliarder svenske kroner mot 927 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet inkluderer 13 millioner kroner i kostander av engangskarakter, relatert til utgifter for omstrukturering i forbindelse med kjøp av det finske selskapet Atea Novosys OY og Atea X-way Oy, som konsolideres i konsernet fra og med juni 2004.

Resultatforbedringene forklares først og fremst av høyere omsetning, samt synergieffekter fra anskaffelsene av de finske selskapene Atea Novosys Oy og Atea X-Way Oy.

Sverige viser fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet til tross for at driftsresulatet ble påvirket negativt av lavere omsetning innen hjemme-pc i Sverige.

- I Norge ha vi økt omsetningen betraktelig i Q3 2004 relatert til Q3 2003 og doblet vår markedsandel innen B2B. Atea Norge viser svært positiv resultatutvkling. Nye store rammeavtaler er tegnet samt markedets stigende etterspørsel etter våre tjenester gjør at vi ser svært positivt på framtiden, sier Arve Uggedal, administrerende direktør i Atea Norge.

Atea er en av Nordens ledende leverandører av IT- og IT-relaterte produkter. Ateas forretningsidé er forenkling og effektivisering av våre kunders håndtering av IT-produkter gjennom hele livssyklusen, ifølge selskapet.

Atea (Atea Holding AB) ble etablert 1.oktober 2001 og eies av WM-data, det internasjonale investorselskapet 3i og ledelsen i Atea. Konsernsjef er Thomas Keifer. Omsetning for 2003 ble på MSEK 4,917 MSEK. Atea har 700 ansatte i Norden.

Til toppen