Bedret tilgang på LCD-paneler

Underskuddet av LCD-paneler er i ferd med å bli redusert.

Underskuddet av LCD-paneler er i ferd med å bli redusert.

Etterspørselen på LCD-paneler de tre siste kvartalene i fjor var så høy i forhold til produksjonskapastiteten at prisen på panelene økte kraftig. Slike paneler benyttes i både LCD-skjermer for PC-er, i skjermene til bærbare PC-er og i LCD-TV-er.

- Vi ser at tilgangen på LCD-paneler begynner å bedres etter tre kvartaler med underkapasitet, sier Ross Young, president i analysesselskapet DisplaySearch, til News.com.

- De fleste LCD-panelene med en diagonal størrelse på 10 tommer eller mer brukes i dataskjermer. Men leverandørene fokuserte i fjor på bærbare PC-er og TV-skjermer fordi disse produktene har høyere fortjenestemarginer, sier Young.

Etter jul har det ifølge Young vært en nedgang i etterspørselen etter LCD-TV-er, noe har fært til fallende priser for LCD-paneler. Likevel ventes det at prisen på 15-tommers LCD-paneler for dataskjermer vil stige fra gjennomsnittlig 218 dollar i januar til 224 dollar i mars.

Prisene på LCD-skjermer forventes derfor å stige i tiden framover, i hvert fall i USA. Dette skyldes at det tar noe tid før prisendringer for et ”råvareprodukt” som LCD-paneler forplanter seg til et sluttprodukt som LCD-skjermer. Derfor ventes ikke prisene på LCD-skjermer å begynne å synke før i andre halvdel av 2004.

Det er ventet at LCD-panelprodusentene vil gjøre store investeringer i år for å øke produksjonskapasiteten.

Til toppen