Bedrifter bør lete etter ulovlig film og musikk

Vet du om dine ansatte piratkopierer film og musikk på jobben? Her er IKT Norges råd til nervøse sjefer.

Vet du om dine ansatte piratkopierer film og musikk på jobben? Her er IKT Norges råd til nervøse sjefer.

Eksterne konsulenter med Hydro som kunde har brukt servere hos selskapet til å lagre og spre piratkopiert film og innhold*. Avsløringene fra IFPI har trolig skremt mange bedriftsleder - digi.no har hørt rykter om at mange bedrifter nå innfører tøffere rutiner.

Bransjeforeningen IKT-Norge mener oppmerksomheten rundt piratkopiering er uheldig for bransjen. Eterra/Hydro-saken setter både bransjen og IT-konsulenter i et dårlig lys.

Foreningen går derfor ut med råd til bransjen. IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff minner om at selv om kopiering til privat bruk er tillatt, betyr ikke dette at slikt er forenlig med god bransjeetikk for ansatte i IKT-næringen.

IKT-Norge mener bedrifter i bransjen bør gjennomføre to tiltak - hvis de allerede ikke er på plass.

Den første er å få inn eksplisitte bestemmelser om piratkopiering i sitt personalreglement. IKT-Norge vil utarbeide en mal for ansettelsesavtaler og personalhåndbok som regulerer en slik type aktivitet.

Men selv om reglene er klare, er det ikke dermed helt sikkert at alle følger dem.

- Alle bedrifter bør legge opp rutiner for å kontrollere at reglene blir fulgt. Man bør jevnlig søke gjennom alle servere og PC-ene til de ansatte for å plukke opp mulige brudd på reglene, sier Fredrik Syversen til digi.no.

Et annet kontrolltiltak er å innføre sperrer i brannvegger mot populære fildelingsprogrammer, selv om dette ikke stopper alle. Men slikt vil ikke plukke opp ansatte som misbruker datautstyret til kunder, som i situasjonen hos Eterra og Hydro.

Telenor ble ikke tatt på sengen av Eterra/Hydro-saken. digi.no tok nylig kontakt med Telenor og ba om en redegjørelse av hva Norges største IKT-bedrift løser disse utfordringene.

- I Telenor gjennomfører vi hyppige filsøk for å finne ut om det lagres eller er installert ulovlige filer eller programvare på våre servere, sier informasjonssjef Arild S. Johannessen. Så langt har vi ikke funnet noen slik organisert virksomhet blant Telenors ansatte.

* digi.no beklager at vi har hevdet at det var Eterra-konsulenter som stod bak bruken av Hydros servere til piratkopiering. Vi antok at Hydro hadde gått god for påstandende, men det viser seg ikke å stemme. Hydro vil overfor digi.no bare bekrefte at det er eksterne konsulenter som står bak filene.

Til toppen