Bedrifter får IT-hjelp fra Brende

Næringsminister Børge Brende vil dra i gang bedrifter med riktig bruk av IT som kan gi betydelige innsparinger.

Næringsminister Børge Brende vil dra i gang bedrifter med riktig bruk av IT som kan gi betydelige innsparinger.

E-business Nordic 2004 har gjennomført en undersøkelse gjennom Rambøll Management som viser at norske småbedrifter kan øke lønnsomheten med 50.000 kroner per ansatt ved økt bruk av IT.

Konklusjonen følges av en intervjuundersøkelse blant 2.800 nordiske bedrifter. Nærings- og handelsdepartementet er ansvarlig for bruk av IKT i næringslivet, og har delfinansiert den danske rapporten, skriver Aftenposten.

Brende har stor tro på et større lønnsomhetspotensiale i norske bedrifter ved økt bruk av IKT. Det kan gi utslag både i vekst på topplinjen ved økte inntekter og på bunnlinjen gjennom reduserte kostnader. Han mener næringslivet kan spare milliarder og framstå som mer konkurransedyktig.

Næringslivet har allerede Altinn, Skattefunn og andre elektroniske rapporteringsrutiner, men det er fortsatt en vei å gå for bedre elektroniske rutiner, medgir Brende til Aftenposten.

Til toppen