Bedrifter må ikke forby sosiale nettjenester

Gartner anbefaler i stedet å oppmuntre til forsøk og til å formulere kjøreregler.

Bedrifter må ikke forby sosiale nettjenester

Gartner anbefaler i stedet å oppmuntre til forsøk og til å formulere kjøreregler.

Sosiale nettjenester er for mange blitt en naturlig del av væremåten, ikke bare privat, men også overfor kollegaer og forretningsforbindelser.

Bruk av sosiale nettjenester i profesjonell sammenheng gjør medarbeiderens profil og oppførsel der til en del av bedriftens eller organisasjonens ansikt utad. Dette kan utløse angst hos ledelsen, med påfølgende forsøk på kontroll eller til og med forbud.

Med tanke på en faglig samling i London i september i år der bedrifters bruk av nye nettjenester skal diskuteres, har en gruppe analytikere i Gartner skrevet en rapport med tittelen Establishing Policies for Social Application Participation, det vil si «Hvordan etablere regler for deltakelse i sosiale tjenester».

Den røde tråden i denne rapporten er at bedrifter ikke må forby eller avstå fra å la medarbeidere delta i sosiale nettjenester, av frykt for mulig negativ eksponering. I stedet må man innse at det er en del av en helhetlig sosial praksis, og ta sikte på å formulere hensiktsmessige kjøreregler på flere nivåer.

Ifølge rapporten skal man ikke utarbeide ett felles regelverk for all deltakelse i alle tjenester, med lage kjøreregler tilpasset målet med den enkelte tjenesten, og hva som kjennetegner fellesskapet som bruker den.

Ifølge Anthony Bradley, som har ledet arbeidet med rapporten, må man legge til grunn det han kaller tjenestens «tillitsmodell», det vil si den implisitte væremåten som kjennetegner brukerne.

– Tillitsmodellen hjelper organisasjonene til å forstå hva som kjennetegner et bestemt fellesskap og hvordan det typisk opptrer. Dette må legges til grunn når man skal klargjøre mulighetene og risikoen som deltakelse medfører, og dette må igjen nedfelles i bedriftens kjøreregler for sine representanter i fellesskapet, sier han.

I kjørereglene må det ikke fokuseres for mye på kontroll og begrensninger. Da vil man miste grepet om det vesentlige, nemlig å bidra til å bygge et effektivt og produktivt fellesskap, heter det i rapporten.

– Overdrevent restriktive regler og kontroll kan vesentlig undergrave fellesskapets vekst og føre til at det sosiale initiativet mislykkes, sier Bradleys medforfatter Nikos Drakos. – Det er avgjørende for fellesskapets vekst og vedlikehold å sørge for en hensiktsmessig balanse mellom frihet og kontroll.

Rapporten anbefaler bedrifter å utarbeide allmenne prinsipper for hvordan de venter at deres ansatte skal oppføre seg i sosiale nettjenester. I den grad disse gjenspeiler frykt for misbruk av varemerke og opphavsrett, må det sørges for formuleringer som er juridisk holdbare samtidig som de ikke kan oppfattes som krenkende for ytringsfriheten og personlig frihet, understrekes det.

    Les også:

Til toppen