Bedrifter må verne seg mot lynmeldinger

Bedrifter må håndtere lynmeldinger på en langt mer planmessig og sikker måte, sier Gartner.

Analyseselskapet Gartner har de siste månedene advart bedrifter at kunnskapsarbeidere i stadig større grad vil bruke allmenne tjenester som lynmeldinger på jobben. Siden lynmeldinger representerer en stor sikkerhetsrisiko, innebærer dette at bedrifter må ta spesielle tiltak for å regulere og sikre bruken av lynmeldingstjenester, på samme måte som de regulerer og sikrer bruken av e-post.

Selskapets analytikere anbefaler bruk av lynmeldinger, og viser til undersøkelser som fastslår gevinst i form av raskere avgjørelser, høyere produktivitet og lavere teleutgifter. Men bedrifter som ikke utformer og tillemper en sikkerhetsstrategi for lynmeldingsbruken, vil rammes langt hyppigere av angrep rettet mot lynmeldingstjenester.

Til høsten vil sikring av lynmeldinger være et hovedtema på Gartners sikkerhetstoppmøte i London. Her vil risikoen ved bruk av lynmeldinger utdypes. Foreløpige risikoanalyser uttrykkes i denne listen:

  • Manglende regler om hvordan lynmeldinger skal lagres, hvordan de skal brukes og om hvordan de skal kontrolleres
  • Manglende kryptering kan gi uvedkommende tilgang til følsomme opplysninger hentet fra usikrede lynmeldinger
  • Manglende lagring av meldinger kan føre til uoverensstemmelser om hva man har kommunisert til hverandre, for eksempel i forbindelse med avtaleforhandlinger
  • Manglende oversikt og kontroll med bruken av lynmeldinger kan føre til misbruk, for eksempel overføring av pornografi, spill eller utilbørlige meldinger

Gartner peker videre på at lynmeldinger, på samme måte som e-post, kan brukes til å spre uønsket reklame og annen informasjon, til å formidle virusinfiserte vedlegg og til å lure folk til å klikke på lenker med utilbørlige eller ondsinnede tjenester. Slike uønskede virkninger krever at man installerer sikkerhetsløsninger målrettet mot vern av lynmeldingstrafikken inn og ut av bedriften.

    Les også:

Til toppen