Bedrifter skremt av Snowden

Men få forlater amerikanske IT-tjenester av den grunn.

Bedrifter skremt av Snowden
Edward Snowdens avsløringer om blant annet NSAs overvåkningsprogrammer har gjort ikke-amerikanske bedrifter mer skeptiske til å bruke amerikanske IT-tjenester. Men flukten har vært mindre enn ventet. Bilde: NSA og Wikipedia

Edward Snowdens avsløringer om blant annet PRISM-programmet til NSA har gjort mange ikke-amerikanske selskaper skeptiske til å bruke amerikanske, internettbaserte IT-tjenester. Men ikke i like stor grad som tidligere ventet.

Leverandørene: Benekter PRISM-kjennskap på nytt 

Ikke-amerikanske

Ifølge en undersøkelse gjort av analyseselskapet Forrester blant 1.668 ikke-amerikanske beslutningstakere innen teknologi og forretningsdrift, svarte 26 prosent at de hadde redusert eller stoppet helt å kjøpe internett-baserte tjenester fra amerikanske selskaper på grunn av sikkerhetsbekymringer. Dette inkluderer nettskytjenester og outsourcing av tjenester som e-post. Dette skriver The Register, som har fått tilgang til hele rapporten.

Men av disse 26 prosentene var det bare 34 prosent som oppga frykt for spionasje fra etterretningstjenester som årsak til deres avgang. Andre årsaker som ble oppgitt for tilbakeføring av data eller tjenester til hjemlandet, var lokal lovgivning eller at det er mer behagelig å forholde seg til tilbydere i samme land. I gjennomsnitt hadde disse ikke mer enn omtrent en tredel av dataene sine i skyen, så en tilbaketrekking fra USA anses av analytikerne ikke som noen fullstendig reversering av strategiene.

Ikke tillit

Til gjengjeld oppgir 53 prosent av beslutningstakerne at de ikke lar amerikanske selskaper oppbevare noe som helst av deres bedrifts kritiske forretningsdata.

I 2013 ble det estimert at avsløringene om PRISM-programmet ville føre til en reduksjon i omsetningen av amerikanske, nettbaserte IT-tjenester med 180 milliarder dollar i perioden 2014 til 2016. Nå har Forrester redusert prognosen til 47 milliarder dollar fordi færre enn ventet forlater de amerikanske tjenestene.  

Ifølge Forrester er det først og fremst den tradisjonelle outsourcingen som har blitt redusert. Nedgangen i omsetningen av egentlige nettskytjenester ventes ikke å være større enn omtrent en halv milliard dollar.

Ulovlig overvåkning: NSA innrømmer lovbrudd 

Kryptering

Krypteringsløsninger hvor bare kundene selv har nøklene, trekkes fram av Forrester som et eksempel på hvordan en nettskytilbyder kan gi kundene mer kontroll over egen sikkerhet. Det handler ikke bare om å hindre etterretningstjenestene innsyn. Også mer tradisjonelle, kriminelle grupper er ute etter dataene.

– Dine forretningspartnere er ansvarlige overfor sine myndigheter, og du kan ikke vente at de vil sette dine interesser over sine egne eller interessene til sine myndigheter, skriver Forrester ifølge The Register.