Bedrifter sparer tid med Altinn

For første gang svarer mer enn 80 prosent at de er enige i denne påstanden.

Bedrifter sparer tid med Altinn

For første gang svarer mer enn 80 prosent at de er enige i denne påstanden.

I en melding fra Brønnøysundregistrene heter det at 83,6 prosent av nær 1500 spurte næringslivsledere kjenner seg godt igjen i påstanden «vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn».

Undersøkelsen er gjennomført i juni og juli i år. Det er først gang mer enn 80 prosent av de spurte er enige i denne vurderingen.

Undersøkelsen avdekker klare lokale forskjeller i kjennskap og bruk av Altinn. I Østfold, Buskerud og Finnmark kjenner over 90 prosent av næringslivslederne til portalen. I motsatt ende er Nord-Trøndelag, der én av tre ikke har hørt om Altinn. Også når det gjelder bruk av Altinn er nordtrønderne i bunnen. 75 prosent av de som kjente til Altinn har også brukt løsningen til å levere inn offentlige skjemaer. I Akershus var tilsvarende tall 95 prosent.

Åtte av ti næringslivsledere mener det er enkelt å bruke Altinn, mens over 90 prosent av de spurte mente Altinn er trygt å bruke. Begge tall er forbedringer i forhold til tidligere undersøkelser.

Til toppen