Bedrifter taper ikke omdømme på å være åpne om sikkerhets­hendelser

Bacheloroppgave om åpenhetens dilemma viste god samarbeidskultur om cybersikkerhet blant norske bedrifter. NSM gleder seg over utviklingen.

Bedrifter taper ikke omdømme på å være åpne om sikkerhets­hendelser
Vilde Nylund Johnsen (t.v.), Karianne Kjønås og Thea Thomassen er godt fornøyd med oppgaven de skrev sammen i IT-drift og informasjonssikkerhet på NTNU Gjøvik. Foto: NTNU/Kenneth Nordahl-Pedersen

– Vi tok utgangspunkt i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) risikorapport fra 2020, som tar for seg dilemmaet åpenhet  versus hemmelighold. Den sier at åpenhet, deling av informasjon og erfaring og samarbeid på tvers av ansvarsområder er stadig viktigere for å beskytte seg mot truslene. Samtidig kan denne åpenheten avsløre svakheter, så hvor er balansen?