Bedrifter velger e-selvangivelse

Stadig flere personlig næringsdrivende leverer selvangivelsen på nett.

Innleveringsfristen for næringsdrivende gikk ut lørdag 31. mai, og nå viser tallene at andelen som leverer på nett har økt med 50 prosent fra i fjor.

Skatteetaten lanserte i år en ny løsning med forhåndsutfylt selvangivelse og en forbedret tjeneste for levering av selvangivelsen på nett for personlig næringsdrivende.

Målgruppen for denne tjenesten er de rundt 100 000 næringsdrivende som ikke benytter hjelp fra regnskapsfører. Innenfor denne gruppen finner vi mange næringsdrivende med enklere næringsforhold innenfor bransjer som for eksempel jordbruk, fiske, IT, bedriftsrådgivning, helse og annen tjenesteyting.

Tjenesten skal gjøre det langt enklere for denne gruppen å fylle ut og levere selvangivelsen på nett.

- Brukervennlige og elektroniske publikumsløsninger er et svært viktig satsingsområde for oss. Erfaringer viser at nettleverte selvangivelser inneholder færre feil enn papirleverte. Den nye tjenesten gjør det enklere for skattytere å levere selvangivelsen riktig, til stor fordel både for skattyterne selv og Skatteetaten, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Foreløpige tall viser at av de 100 000 næringsdrivende som er i målgruppen for den nye nettjenesten, har til nå omtrent 60 000 levert elektronisk. Totalt forventer man at 75-80 000 i denne gruppen vil levere elektronisk.

Til toppen