Bedrifter velger Microsofts nettleser

En undersøkelse gjennomført av Zona Research tyder på at stadig flere bedrifter velger Internet Explorer som standard nettleser.

En undersøkelse gjennomført av Zona Research tyder på at stadig flere bedrifter velger Internet Explorer som standard nettleser.

Undersøkelsen ble gjennomført som ringerunde til 308 amerikanske selskaper i april. Spørsmålene gikk ut på hvilken nettleser som var vanligst i bruk, hvilke som var brukt en eller annen gang de siste 90 dagene, hvorvidt valg av nettleser var en del av bedriftens IT-politikk, og i så fall, hvilken nettleser som ble valgt.

59 prosent svarte at Internet Explorer var den viktigste nettleser på jobben (fordelt på 7 for IE5, 49 for IE4 og 3 for IE3). Resten, 41 prosent, holdt på Netscape (fordelt på 3 for Communicator 5, 34 på Communicator eller Navigator 4, 4 på Navigator 3).

69 prosent svarte at bedriften hadde valgt en standard nettleser. Av disse holdt 62 prosent på Internet Explorer, 38 prosent på Netscape.

Disse tallene tegner et helt annet bilde enn de Zona Research la fram etter en tilsvarende undersøkelse i fjor høst (se peker til artikkelen om denne undersøkelsen, i høyre marg). Da var bruksfordelingen 60 prosent Netscape mot 40 prosent Microsoft.

Undersøkelsen ble avrundet med et tilleggsspørsmål om hvorvidt de ansattes bruk av Internett var underkastet vedtatte begrensninger. 33 prosent svarte at bedriften hadde en liste over anbefalte nettsteder. 20 prosent lot Internett-tilgangen være avhengig av medarbeiderens funksjon. 18 prosent begrenset hvilke mengder data som gikk over Internett-forbindelsen, mens 13 prosent regulerte tilgangen etter tid på døgnet.

Til toppen