Bedrifts-Norge er åpen for fri programvare

Det viser en undersøkelse blant 400 IT-ansvarlige i norske virksomheter.

Bedrifts-Norge er åpen for fri programvare

Det viser en undersøkelse blant 400 IT-ansvarlige i norske virksomheter.

I uke 43 og 44 i år gjennomførte Opinion en undersøkelse blant 400 IT-ansvarlige i norske virksomheter, på vegne av Linpro, IBM, NUUG og Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Hensikten med undersøkelsen var å få bedre innsikt i utbredelsen av fri programvare, og kartlegge hva som driver og hva som hindrer virksomheter fra å ty til fri programvare.

Blant respondentene var 25 prosent ansatt i offentlig sektor. 24 prosent innen forretningsmessig tjenesteyting og 13 prosent innen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. De øvrige var jevnt spredd over industri, utdanning, bygge- og anleggsvirksomhet, transport og kommunikasjon med mer.

Undersøkelsen viser at driftssikkerhet og økonomi er de viktigste kriteriene ved valg av programvare, uavhengig av teknologi. Driftskostnader og anskaffelsespris sammen med lisenskostnader vektlegges tungt, samtidig som høy oppetid og stabilitet er de viktigste driftssikkerhetsfaktorene. Datasikkerhet ved uforutsette hendelser er det viktigste sikkerhetselementet, samtidig som leverandøren som velges må ha et godt omdømme. Minst like viktig er andres erfaringer med løsningen, heter det i oppdragsgivernes beskrivelse av undersøkelsens konklusjoner.

Det heter videre at de største barrierene mot produsenteid programvare er fastlåsing og kostnader. Samtidig er lavere kostnader og fleksibilitet ansett som de viktigste argumentene for de frie løsningene. Utfordringen med fri programvare ligger i vanskeligheten med å vurdere kvalitet og mangel på kvalifisert teknisk support, heter det.

Blant viktig funn i undersøkelsen:

  • På arbeidsstasjoner brukes en overvekt produsenteid programvare (85 prosent). 10 prosent har fri programvare. Linux på arbeidsstasjoner er mest utbredt i bedrifter med 20-49 ansatte, med 6 prosent av markedet.
  • Linux har 12 prosent av markedet for serveroperativsystem.
  • 45 prosent har en miks av fri og produsenteid programvare på overordnet IT-arkitektur.
  • En av fire virksomheter vurderer å skifte ut nåværende programvare.
  • 7 prosent vurderer å gå fra produsenteid til fri programvare.
  • For tre av fem inngår fri programvare i vurderingene av fremtidige IT-investeringer.
  • 36 prosent av de som ikke vurderer fri programvare svarer at de ikke vet hvorfor
  • .

    Les også:

Til toppen