Bedriftsfelle for oppgradering til Windows 7

Fra og med pc nummer 26 må man betale for å bytte ut Vista.

Bedriftsfelle for oppgradering til Windows 7

Fra og med pc nummer 26 må man betale for å bytte ut Vista.

I et notat publisert fredag, Enterprises Should Demand Windows Upgrade Option, advarer analyseselskapet Gartner at Microsoft har lagt inn en begrensning for bedrifter som tenker seg å gjøre bruk av ordningen for gratis oppgradering av nye Vista-pc-er til Windows 7.

Hovedregelen i oppgraderingsprogrammet «Windows Upgrade Option» er at de som etter utgangen av juni kjøper en pc med Windows Vista, skal kunne oppgradere til det nye systemet Windows 7 når dette gjøres tilgjengelig fra slutten av oktober.

(Merk at man ikke kan installere Windows 7 på toppen av Windows Vista. Installasjonen av Windows 7 gjør det nødvendige å reinstallere alle applikasjoner man hadde under Vista.)

Hovedregelen i oppgraderingsprogrammet har imidlertid et tak på 25-pc-er. Windows Upgrade Option er innrettet mot forbrukere og svært små bedrifter. Det er bare organisasjoner med tilleggsavtalen «Windows Software Assurance» som vil kunne oppgradere nyinnkjøpte Vista-pc-er gratis til Windows 7.

Denne begrensningen kommer i tillegg til en annen Microsoft-regel: At nyinnkjøpte pc-er med Windows XP bare vil kunne oppgraderes gratis til Windows 7 i atten måneder, eller fram til SP1 («service pack 1») for Windows 7 blir tilgjengelig.

Gartner mener hensikten med disse begrensingene er å få flere organisasjoner til å tegne utvidede lisensavtaler. Selskapet anbefaler at man vurderer nøye fordeler og ulemper ved «Windows Software Assurance» og gjøre seg opp en mening om hvorvidt det er verdt det. Alternativt kan man presse sin pc-leverandør og få bedre betingelser enn dem fra Microsoft. Pc-leverandører har anledning til å gi kunder andre og bedre betingelser enn Microsoft. Et annet alternativ er å utsette å kjøpe nye pc-er.

    Les også:

Til toppen