Bedriftsforsamlingen har tillit til Telenor-styret

Forsamlingens leder Jan Erik Korssjøen har fått en redegjørelse han sier seg tilfreds med.

Bedriftsforsamlingen har tillit til Telenor-styret

Forsamlingens leder Jan Erik Korssjøen har fått en redegjørelse han sier seg tilfreds med.

Fornebu (NTB-Steinar Schjetne): Telenors bedriftsforsamling er «svært tilfreds» med orienteringen fra konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og styreleder Harald Norvik.

– Vi har full tillit til styret, sier Jan Erik Korssjøen, leder i Telenors bedriftsforsamling.

Korssjøen medgir at Telenors kontrollrutiner med underleverandørene har vært for dårlige og plasserer ansvaret hos ledelsen i det norske telekonsernet. Men etter redegjørelsen under den to timer lange bedriftsforsamlingen på Telenor-hovedkvarteret på Fornebu utenfor Oslo torsdag ettermiddag var han svært fornøyd med det han hadde fått høre.

– Vi har fått en grundig redegjørelse om hvilke tiltak som skal settes inn for å forhindre at feil og mangler innen helse, miljø og sikkerhet hos underleverandørene skal finne sted i framtiden, sa Korssjøen etter møtet.

Etter møtet ble det konstatert at både styreleder Harald Norvik og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sitter trygt i stolene sine.

– Styret er svært fornøyd med Baksaas, sa Norvik.

Gransker leverandører
Overfor NTB vektlegger Korssjøen blant annet at det skal foretas en omfattende gjennomgåelse hos samtlige av underleverandørene til Telenor og dets selskaper.

– Bedriftsforsamlingen har et tilsynsansvar overfor styret. Derfor er det helt naturlig å be styreleder og konsernsjef komme til oss for å redegjøre i full bredde for denne saken, hva som har skjedd, hvorfor og hva som blir gjort for å rydde opp i det, sa han.

Bakgrunnen er den danske dokumentarfilmen «Et tårn av løfter», der det går fram at underleverandørene til det Telenor-eide selskapet Grameenphone i Bangladesh benytter seg av barnearbeid til oppføring av 75 meter høye telemaster i landet. Arbeidet har skjedd uten skikkelig sikring, og det har vist seg at til sammen sju personer har mistet livet under arbeid for Telenors underleverandører i Bangladesh og Ungarn.

– Bare trist
– Dette er bare trist og ikke bra for Telenor. Det er på sin plass å rette kritikk mot hvordan det har vært håndtert før dette kom opp, men en enstemmig bedriftsforsamling er svært fornøyd med dagens orientering og den tiltakspakken som er iverksatt, sa Korssjøen.

Telenor lover å sette i verk en omfattende tiltakspakke, der alle underleverandører skal gjennomgås med oppmerksomheten rettet mot helse, miljø og sikkerhet og etikk.

– Vi skal dessuten gjøre alt som er nødvendig i Bangladesh. Mye er gjort her, men mye arbeid gjenstår fortsatt, sa styreleder Harald Norvik til NTB etter møtet torsdag.

    Les også:

Til toppen