Bedring hos Consorte

Consorte Group ASA økte omsetningen i tredje kvartal med 74,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Selskapets trafikk raste umiddelbart etter 11. september, men i oktober kan Consorte rapportere om rekordtall.

Consorte Group ASA økte omsetningen i tredje kvartal med 74,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Selskapets trafikk raste umiddelbart etter 11. september, men i oktober kan Consorte rapportere om rekordtall.

Nå forventer Consorte Norge positiv EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) for fjerde kvartal. Restrukturerings- og engangskostnader utgjør 13,7 prosent av driftskostnadene i kvartalet, som en følge av at selskapet nylig måtte redusere bemanningen.

Consorte fikk driftsinntekter i tredje kvartal på 13 millioner kroner, en økning på 74,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i driftsinntekter er lavere enn ventet, og forsinket driftsstart på nye tjenester og lengre beslutningstid på nye kontrakter gjorde at omsetningen sank med 14,4 prosent i forhold til andre kvartal.

Den samlede omsetningen for årets ni første måneder endte 101,7 prosent høyere enn for tilsvarende periode i 2000.

Consorte hadde i Q3 samlede driftskostnader på 31 millioner kroner kroner. Driftsresultatet endte på minus 18,2 millioner kroner. Av en negativ kontantstrøm på 22,1 millioner kroner i tredje kvartal, er 15,8 millioner kroner knyttet til drift, mens endring i arbeidskapital står for 4,5 millioner kroner og investeringer 1,8 millioner kroner.

Selskapet opprettholder sin vurdering av at den eksisterende finansiering og kapitalstruktur er tilstrekkelig frem til driften er selvfinansierende, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Consorte Danmark A/S har topplinjevekst i tredje kvartal, og har tegnet flere større kontrakter i perioden. Selskapet har valgt å redusere ambisjonsnivået i Consorte Sverige AB og derfor gjennomført kostnadsreduserende tiltak med effekt fra fjerde kvartal.

For Consorte UK gir avtalen med MCI WorldCom Ltd. direkte tilgang til et av av Storbritannias største telenett, og åpner spennende muligheter i Europas desidert største marked for nettverksbaserte call-sentre. Consorte UK Ltd forventes i løpet av kort tid å inngå sine første kontrakter, heter det i børsmeldingen.

Til toppen