Bedring i Itera

Itera fikk et resultat før skatt endte på pluss 1,6 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 4,0 samme kvartal i fjor. Driftsinntektene økte fra 58,1 til 60,0 millioner kroner, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) gikk fra null til pluss 4,2 millioner kroner, skriver iMarkedet.

- Den positive utviklingen fortsatte i andre kvartal, oppsummerer selskapet i sin kvartalsrapport.

- Omsetningen i andre kvartal er noe lavere enn første kvartal som i hovedsak skyldes at det er færre arbeidsdager. Ved å hensynta en normalisert måned med 20 arbeidsdager er omsetning for andre kvartal bedre enn for første kvartal. Itera-gruppen har dermed fortsatt den positive utviklingen i både omsetning og dekningsbidrag, heter det.

Selskapet påpeker at den finansielle stillingen er sterk, med bankinnskudd på 69 millioner kroner og en en egenkapitalandel på 65 prosent. Markedsutsiktene for andre halvår betegnes som gode.

Hensyntatt dekonsoliderte virksomheter viser første halvår en omsetningsvekst på 9,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge rapporten.

Omsetning pr. ansatt i første halvår for hele gruppen var 496.000 kroner, mot 402.000 i første halvår i fjor.

Til toppen