Bedring i NetCom

Selv om NetCom fremdeles sliter med røde tall, viser resultatene pr. tredje kvartal en lysning. Selskapet har et resultat før skatt pr. tredje kvartal 96 på minus kr 279 millioner mot minus kr 628 millioner i samme periode i 1995. Selskapet har fått en økning på 10 000 abonnenter hittil i år, hvorav vel 8.000 i tredje kvartal.

Selv om NetCom fremdeles sliter med røde tall, viser resultatene pr. tredje kvartal en lysning. Selskapet har et resultat før skatt pr. tredje kvartal 96 på minus kr 279 millioner mot minus kr 628 millioner i samme periode i 1995. Selskapet har fått en økning på 10 000 abonnenter hittil i år, hvorav vel 8.000 i tredje kvartal.

I dag sitter NetCom med vel 253.400 kunder, som betyr en tilvekst på over 10.000 nye kunder siden nyttår. Selskapet sliter fremdeles med minustall, selv om selskapet har redusert tapet pr. tredje kvartal fra kr 628 millioner i 95 til kr 279 millioner i år, i henhold til selskapets børsmelding.

Driftsresultatet pr. tredje kvartal var nesten minus kr 162 millioner mot minus kr 533 millioner i 95.

NetCom mener kundeveksten vil bli større i siste kvartal i år, noe som vil koste i form av provisjoner til forhandlerne. Derfor opprettholder selskapet målsetningen om en markedsandel på 40 prosent av GSM-markedet.

NetCom satser på å oppnå lønnsom drift i løpet av 1997.

Til toppen