Begge parter mener de har seiret i DVD-sak

Selv om retten tvang Andrew Bunner til å fjerne DeCSS-koden fra hjemmesiden, skjenket den også en delseier til den tilsynelatende tapende part.

Selv om retten tvang Andrew Bunner til å fjerne DeCSS-koden fra hjemmesiden, skjenket den også en delseier til den tilsynelatende tapende part.

Som digi.no skrev tirsdag, avgjorde høyesterett i California nylig at utvikleren Andrew Bunners publisering av koden til DVD-dekrypteringsverktøyet DeCSS på sitt eget nettsted, er ulovlig. Saksøker i denne saken, DVD Copy Control Association (DVD CCA), er selvfølgelig fornøyd med denne avgjørelsen.

Avgjørelsen er åpenbart et tap for Bunner personlig. Likevel gleder grupper som støtter bruk av DeCSS og lignende programvare, seg over deler av kjennelsen. Domstolen mente det ikke var et brudd på ytringsfriheten å kreve at Bunner skulle slette DeCSS-koden fra hjemmesiden. På den andre siden nektet dommerne samtidig å ta stilling til hvorvidt DeCSS avslører forretningshemmeligheter. Denne delen av saken ble sendt tilbake til ankedomstolen.

    Les også:

Bunners advokater sier til News.com at de trolig vil vise ankedomstolen at informasjon som DeCSS er så utbredt på Internett at det ikke kan regnes som noen forretningshemmelighet.

DeCSS-programmet, som blant annet norske Jon Lech Johansen står bak, er langt fra det eneste programmet som gjør det mulig å kopiere DVD-filmer, og flere selges som kommersielle produkter.

DeCSS ble i utgangspunktet ikke laget for å kopiere DVD-filmer, men for å gjøre det mulig å spille av slike filmer på plattformer hvor godkjent avspillingsprogramvare var fraværende, blant annet under Linux. Filmbransjen har derimot hele tiden hevdet at DeCSS-programmet er laget for å kopiere DVD-filmer.

Johansen ble tidligere i år frifunnet av Oslo tingrett for brudd straffelovens paragraf 145. Retten mente det er lovlig å bruke DeCSS til å kopiere og spille av DVD-filmer som man har kjøpt lovlig.

Økokrim har senere anket saket til Lagmannsretten. Saken kommer opp igjen i desember i år.

Til toppen