Begrenset kopiering bare for uttakbare medier

CPRM var opprinnelig ment å innskrives i harddiskstandarden ATA, og hindre enhver kopiering av beskyttet materiale. Etter brukernes ramaskrik, skal dette bare gjelde uttakbare medier.

Internasjonale og nasjonale regler for opphavsrett tilkjenner en som har kjøpt en bok eller en CD, retten til å framstille kopier til privatbruk. Det er lovlig å kopiere en CD til en kassett, eller mellomlagre spor på den PC for å brenne en egen plate med utvalg fra flere kommersielle CD-er, så lenge det bare er til privat bruk. I det hysteriet som er skapt i kjølvannet av Napster-saken, prøver platebransjen og andre å presse fram ordninger som begrenser eller umuliggjør brukerens lovlige rett til å framstille kopier til eget bruk.

Et eksempel på en slik ordning er CPRM - "Copyright Protection for Recordable Media" - som eies og markedsføres av et organ kjent som 4C Entity, og som igjen eies av IBM, Intel, Toshiba og Matsushita. 4C Entity har levert forslag til Technical Committee T13 - AT Attachment om hvordan CPRM skal implementeres i ATA-kompatible disker. ATA er den mest utbredte standarden for harddisker, mens ATAPI benyttes av de fleste uttakbare mediene.

Under CPRM, må en fil dekrypteres ved avspilling, og nøkkelen til dekrypteringen må lagres på det samme mediet som filen. En fil som er kopiert til et annet medium, vil ikke kunne avspilles. Tilbakefører du en sikkerhetskopiert fil til det opprinnelige mediet, forstyrrer du en kryptert tellemekanisme under CPRM som hindrer det fra å avspille filen. Å flytte en fil fra et medium til et annet, krever eksplisitt tillatelse fra opphavet, i form av egne krypteringsordninger som må hentes fra Internett.

At CPRM skulle innebygges i ATA-standarden, ble avslørt av det britiske nettmagasinet The Register før jul. Det ble fort mange protester, blant annet fra John Gilmore og Electronic Frontier Foundation. Med CPRM påbudt på alle standard harddisker, ville man etter hvert fått en situasjon der alle opphavsrettsbeskyttede filer kun kunne lastes ned til CPRM-disker, uten mulighet for brukeren til å kopiere til andre medier, eller ta effektive sikkerhetskopier.

Protestene ble så kraftige at de nådde forsiden i Silicon Valleys største avis, San Jose Mercury News, 29. januar. Da snudde den tekniske komiteen T13, og prøvde samtidig, ifølge The Register søndag 18. februar, å nekte for at den noen gang hadde drøftet muligheten av å nedfelle CPRM i alle harddisker. Nå heter det at forslaget går ut på hvordan CPRM kan nedfelles i ATA-standarden, men slik at den kun gjelder for uttakbare medier, hvorav bare et fåtall bruker ATA.

Merk: 16. februar offentliggjorde John Gilmore på sin hjemmeside (se lenken ovenfor) en interessant essay med tittelen "What's Wrong With Copy Protection", der han går nøyere inn på følgene av at platebransjen søker å bruke teknologien til å avskaffe brukernes lovfestede rett til å kopiere materiale til eget bruk.

Til toppen