Bekjemp sykdommer med Playstation 3

Bekjemp sykdommer med Playstation 3

Brukere av Sonys kommende Playstation 3, skal kunne la maskinen bidra til medisinsk forskning når de ikke spiller.

Det har lenge eksistert tunge forskningsprosjekter som utnytter regnekraftig i mengder av vanlige PC-er hjemme hos frivillige som har nettilgang. Dette gjøres hjelp av spesiell klientprogramvare som kan brukes sammen med en rekke operativsystemer. Det mest kjente er trolig SETI@Home, som nå er en del av BOINC-prosjektet.

Ved å la mengder av vanlige datamaskiner gjøre beregninger på hver sin del av datamaterialet, kan man oppnå en enorm samlet regnekraft, uten å måtte ha tilgang til store superdatamaskiner.

Et annet godt etablert prosjekt som er basert på distribuert databehandling, er Folding@Home. Dette går ut på å forske på proteinfolding. En del proteiner gjør bare nytte for seg når de krøller seg opp. Dette må dessuten skje på en helt bestemt måte. Denne forskningen skal kunne bidra til bekjempelse blant annet Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom og visse former for kreft.

Klienter til Folding@Home finnes per i dag til Windows, Linux, *BSD og Mac OS X. Nå annonserer prosjektet at en klient til Playstation 3 er under utvikling. Sonys kommende spillmaskin vil gjennom Cell-prosessoren ha betydelig regnekraft. Når brukeren ikke spiller eller bruker maskinen aktivt på annen måte, vil denne regnekraften være ubenyttet.

    Les også:

Prosjektet oppgir at det vil kunne hente ut en regnekraft på omtrent 100 gigaflops per PS3-enhet. Med 10.000 slike maskiner, vil ytelsen være i petaflops-skalaen, noe som tilsvarer ytelsen til verdens kraftigste superdatamaskin, BlueGene/L, ganger tre. Dette skal åpne for å forske på områder som tidligere ikke har vært mulig å gjøre ved hjelp av datamaskiner. Dette er også i tråd med Sonys visjoner om at Playstation 3 skal være noe mer enn en ren spillmaskin.

Skjermdump fra Folding@Home for PS3

Klienten som skal komme til PS3 skal også støtte en del nye, visuelle egenskaper. Mens Cell-prosessoren skal stå for det meste av kalkulasjonsprosesseringen i simuleringen, skal grafikksystemet i PS3, RSX, vise den faktiske foldingsprosessen i sanntid ved hjelp av nye teknologier som HDR- og ISO-overflaterendering. Det skal være mulig å navigere i 3D-rommet til molekylet ved å bruke den interaktive kontrolleren til spillmaskinen. Dette skal gjøre det mulig for forskere og bidragsytere å se på proteiner fra ulike vinkler i sanntid.

Det er ikke oppgitt når klienten vil bli tilgjengelig, men det vil nok ikke skje før Playstation 3 kommer på markedet i november i år.

Sony har forøvrig publisert nye, men ikke nødvendigvis endelige bilder av den kommende spillmaskinen. Det går fram av bildene at modellene med henholdsvis 20 og 60 GB harddisk også vil ha visse utseendemessige forskjeller.

20 GB-modellen

60 GB-modellen

Til toppen