Bekjemper sykdommer med Playstation 3

Regnekraften i Sonys nyeste spillkonsoll kan brukes til noe nyttig når den ikke benyttes til spilling.

Bekjemper sykdommer med Playstation 3
Bilde:

Prosjektet Folding@home benytter distribuert regnekraft i forbindelse med forskning på folding av proteiner. En del proteiner gjør bare nytte for seg når de krøller seg opp. Dette må dessuten skje på en helt bestemt måte. Denne forskningen skal kunne bidra til bekjempelse blant annet Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom og visse former for kreft.

Regnekraften får prosjektet fra frivillige bidragsytere som kjører klientprogramvaren til Folding@home på sin datamaskin når den ikke er i bruk. Dermed utnytter man potensiell regnekraft som ellers ikke ville bli brukt til noe.

I forbindelse med versjon 1.6 av systemprogramvaren til Playstation 3, ble Folding@home-klienten offisielt tilgjengelig for Sonys nye spillkonsoll. Klienten er tilgjengelig via et ikon i nettverkskolonnen i PS3-menyen (XBR).

Det kan virke som om PS3-brukerne har tent på ideen. Versjon 1.6 av systemprogramvaren er ikke installert på maskinene som selges i dag, så den må lastes ned av brukerne. Likevel viser oppdatert statistikk fra Folding@home at PS3-brukerne allerede har blitt de klart største bidragsyterne til prosjektet, målt i regnekraft. Målt i antallet prosessorer, er likevel Windows-brukerne de mest sjenerøse.

Tabellen nedenfor viser tall fra i formiddag norsk tid. Den viser at av den totalt tilgjengelige regnekraften på 746 TFLOPS, stammer 488 fra Playstation 3. Dette til tross for at det er mer enn fem ganger så mange prosessorer i bruk i de aktive Windows-maskinene og at kravene til at en PS3-prosessor skal regnes som aktiv er langt strengere enn tilsvarende kraft for vanlige PC-er.

Folding@home-klientene er tilgjengelig på denne siden til Windows 98 og nyere, Linux, Mac OS X og BSD-baserte operativsystemer. Dessuten er en klient som i Windows XP og Vista utnytter regnekraften i nyere grafikkprosessorer fra AMD/ATI tilgjengelig i en betaversjon.