BEKK-direktør legger seg flat for Accenture

Mens administrerende direktør i BEKK, Olav Folkestad (til venstre på bildet), er uenig i kritikken fra Accenture, legger styrerformann Erik Moe-Helgesen seg flat for kritikken. - Selvsagt beklager vi at dette har skjedd, sier Moe-Helgesen til digitoday.no

Vi ønsker ikke å bortforklare at dette har skjedd. Vi legger oss helt flate, sier Erik Moe-Helgesen, styreformann i BEKK,. Han sier at de impliserte har utvist usedvanlig dårlig dømmekraft.

- Dette vil selvfølgelig få konsekvenser, men for én har det allerede fått svært alvorlige konsekvenser, sier Moe-Helgesen til digitoday.no. Denne personen er utpekt som hovedmannen i saken.

Striden mellom de to selskapene kommer etter at Accenture mistenkte en av sine tidligere ansatte å ha kopiert over fortrolig og intern infomasjon fra selskapet databaser. Dette skal vedkommende ha tatt med seg til sin nye arbeidsgiver, nemlig BEKK. For å få bevist om dette var tilfellet gikk Accenture til namsmannen for å gjennomgå servere, PC-er samt backup-taper fra BEKK.

Det hele endte med et forlik mandag denne uken. BEKK mener at de ble frikjent i denne saken, mens Accenture ikke har vært helt enig i det.

Les saken

BEKK: - Vi er renvasketBEKK, Olav Folkestad hevder han står inne for alt som har vært skrevet i pressemeldingen fra selskapet.

Han sier til digitoday.no at analysene fra Ibas viser at det ikke har vært brukt informasjon fra Accenture.

- BEKK har ikke brukt informasjon fra Accenture. Og derfor har Accenture trukket sin begjæring, sier Olav Folkestad til digitoday.no.

Moe- Helgesen forteller til digitoday.no at filene teknisk sett lå på servere, men at dette er backup av de ansattes laptoper.

- Dette er områder som bare brukeren har tilgang til, påpeker Moe-Helgesen.

Moe-Helgesen sier at det ikke er indisier for at noen benyttet informasjonen i noen som helst sammenheng i BEKK.

- Vi har gjort omfattende interne undersøkelser som heller ikke har funnet noe som helst tegn på dette, sier Moe Helgesen.

Dette er Accentures markedssjef, Bjørn Boberg, klinkende uenig i det Folkestad hevder.

- Det gikk ikke an å finne ut at denne informasjonen var brukt, men vi vet at informasjonen har blitt aksessert. Da blir det en semantisk diskusjon om hva man mener med brukt, sier Bjørn Boberg, markedssjef i Accenture til digitoday.no.

Folkestad sier til digitoday.no at informasjonen som var fra Accenture var på serverplassene til dem det gjelder, og at ikke noe av den informasjonen som hadde vært der hadde blitt brukt. At det var noen adresselister til ansatte i Accenture ser ikke Folkestad på som unaturlig.

- De man snakker om hadde jobbet i selskapet i ti år. Hvis de ikke skulle ta med seg adresselister inneholdene opplysninger om gamle kolleger og venner så er det litt rart, sier Folkestad. Men han innrømmer at det var informasjon på selskapets systemer som ikke skulle vært der.

- Men vi kan ikke sjekke alle maskiner og hvilke filer som ligger på hver enkelt maskin, sier Folkestad, som sier at vedkommende som har tatt med seg flest filer har fått en streng personalmessig reprimande.

Folkestad hevder at dersom Accenture hadde hatt en sak, så hadde de tatt rettslige skritt. Men dette tilbakeviser Boberg kontant:

- Vi, gjennom det som er gjort, har vi fått dokumentert det vi ville. Vi ville finne ut om informasjon fra oss var på BEKKs datasystem. Vi fant mellom 500 MB og 1 GB. Vi har også fått det på det rene at BEKK skal slette dette, sier Boberg som ikke ser hva Accenture kunne oppnådd med en rettssak.

- Vi ser ingen hensikt i å gå til rettssak, fordi vi ikke har økonomiske motiv med denne saken. Vi synets at det faktum at det er gjenfunnet informasjon av denne størrelse er graverende i seg selv. Hvis BEKK kaller dette småplukk så må de gjerne mene det, sier Boberg.

Folkestad sier at Ibas-undersøkelsen var viktig for BEKK, og at de derfor ville gjennomføre denne. Som et ledd i forliket var det enighet om at BEKK skulle betale regningen fra Ibas. Denne er på rundt regnet to millioner kroner.

- Vi kunne fått refusert dette, men vi vil ikke bruke tid på det. Nå er det viktig for oss å komme videre. Vi har ikke tid til dette, sier Folkestad til digitoday.no

Til toppen