BEKK-eier med uventet stort tap

C-Bridge Internet Solutions Inc. kan vise til en formidabel omsetningsøkning i fjerde kvartal, men resultatmessig innfrir selskapet ikke. Både kvartalet og året endte i solid minus.

C-bridge Internet Solutions Inc, som i november i fjor fusjonerte med norske BEKK Consulting AS, la onsdag frem et overraskende stort underskudd for fjerde kvartal 2000.
Ifølge resultatmeldingen omsatte C-Bridge for 26,2 millioner dollar i kvartalet - en formidabel økning på 196 prosent sammenliknet med de 8,8 millioner dollar selskapet omsatte for i samme periode året før - men dette er likevel ikke nok for å dekke inn kostnadsnivået.

C-Bridge tapte 1,7 millioner dollar i kvartalet, eller åtte cents per aksje, ikke tre cents per aksje som markedet hadde ventet. Bunnlinja fikk en smekk blant annet som følge av at en rekke kunder ikke klarte å betale sine regninger.

- En verdifull lærepenge for fremtiden, mener C-Bridge-sjef Joseph Bellini, som nylig anslo at selskapet ville omsette for 22 millioner dollar i første kvartal i år. Ordreinngangen for kvartalet er allerede oppe i omlag 40 millioner dollar, skal en tro Bellini.

Samlet omsatte C-Bridge i 2000 for 83 millioner dollar - en økning på sterke 266 prosent fra 1999-omsetningen på 22,7 millioner dollar. Det ga et resultat på minus 3,9 millioner dollar, eller et tap per aksje på 19 cents. Året før endte selskapet på 4,8 millioner dollar i underskudd, eller 43 cents per aksje.

Så sent som i forrige uke meldte C-Bridge at 100 ansatte måtte gå fra selskapet.


Etter at BEKK fusjonerte med amerikanske C-Bridge er en BEKK-ansatt blitt beskyldt for å ha stjålet bedriftshemmeligheter fra Andersen Consulting, noe som har skapt uklarhet for hvorvidt C-Bridge-oppkjøpet faktisk går i orden. Verken den påståtte tyverisaken eller fusjonsspørsmålet er ennå endelig avklart.
Til toppen