BEKK fusjonerer med Nasdaq-notert MIT-avlegger

Cell-utbryterne som for omlag et halvt år siden startet opp BEKK Consulting AS har gjort lynkarriere: I dag ble selskapet solgt til Nasdaq-noterte C-bridge for 13 millioner dollar - omlag 117 millioner kroner.

Cell-utbryterne som for omlag et halvt år siden startet opp BEKK Consulting AS har gjort lynkarriere: I dag ble selskapet solgt til Nasdaq-noterte C-bridge for 13 millioner dollar - omlag 117 millioner kroner.

C-bridge Internet Solutions (Nasdaq: CBIS) kjøper Bekk Consulting AS for deretter å fusjonere BEKK med C-bridges eksisterende datterselskap i Norge, forteller en gledesstrålende administrerende direktør Olav Folkestad til digitoday.no.

C-bridge har sitt utspring fra MIT og Harvard i Cambridge (Boston, USA) i 1996, og anses som et sterkt fagmiljø innen eBusiness. Så sent som i juni 2000 ble C-bridge vurdert av Forrester Research som verdens åttende beste selskap i en kåring blant verdens 150 antatt ledende eBusiness- og Internett-konsulentselskaper. Vurdert i forhold til fagområdene teknologi og strategi ble C-bridge rangert høyest av samtlige selskaper i verden, skriver BEKK-sjefen i en pressemelding.

- Avtalen er en milepæl i vår europeiske satsing, og BEKK vil spille en sentral rolle for C-bridge i Europa nå når stadig flere europeiske land modnes i sitt forhold til eBusiness, sier Egil Riisnes, leder for C-bridge Europa.

Sammenslåingen med BEKK er det amerikanske selskapets første større fusjon, og faktisk er dette også første gang en av de ledende amerikanske eBusiness-integratorene inngår en slik avtale i Norge.

- Avtalen med BEKK gir C-bridge en sterk posisjon i det hurtig voksende markedet for mobilt Internett, sier Joe Bellini, president og CEO i C-bridge i pressemeldingen.

- Vi har også funnet en partner med bemerkelsesverdig likt syn på viktigheten av kvalitet, erfaring og sterke fagmiljøer. Begge selskapene innser også hvor sentralt erfaren ledelse og solid metodikk er for å møte de stadig strengere kravene som settes til vår leveringsevne. Disse likhetene sikrer oss en enkel og problemfri integrasjon av de to selskapene, mener han.

C-bridge vil spesielt tilføre BEKK bransjekompetanse og iSolutions - et rammeverk for bransjeløsninger innenfor eBusiness med strategitjenester og teknologiløsninger. C-bridge har sitt hovedfokus på bank/forsikring, energi, hi-tech og B2B-løsninger, og har 20 kontorer i USA, Europa og Asia med totalt 665 ansatte.

BEKK sin satsing innenfor eBusiness har resultert i en sterk markedsposisjon og oppsiktsvekkende gode økonomiske resultater på kort tid (se egen sak: Knallstart for BEKK - fem mill. i overskudd etter første halvår). BEKK har satset tungt på mobilt Internett og mCommerce, og har i dag omlag 70 medarbeidere.

- For BEKK og våre medarbeidere representerer tilgangen til C-bridge' fagmiljøer og metodeverk en drøm, og det å bli vist slik tillit er en enorm anerkjennelse av vår kompetanse, sier Olav Folkestad.


- Det at vi begge satser så sterkt innenfor bank/forsikring, industri og telekom gjør også at vi kan utnytte fusjonen umiddelbart ved å trekke inn spisskompetanse og erfaringer fra det langt mer modne og krevende amerikanske markedet i våre prosjekter, legger BEKK-sjefen til.

Avtalen innebærer at C-bridge kjøper alle utestående aksjer og opsjoner i BEKK for 13 millioner dollar - cirka 117 millioner kroner - hvorav i underkant av fire millioner dollar betales kontant - resten av oppgjøret skjer i C-bridge-aksjer. Et tilleggsvederlag på inntil 4,26 millioner dollar (vel 38 millioner kroner) vil utbetales senere på bakgrunn av BEKKs fremtidige resultater. Avtalen er enstemmig anbefalt av styret, ledergruppen, eiergruppen og samtlige øvrige medarbeidere i BEKK.

BEKK er heleiet av 61 av selskapets medarbeidere, og vil fortsette å operere i Norge under samme navn som tidligere. C-bridge har nylig opprettet et kontor i Norge med tre medarbeidere. Disse tre vil integreres i BEKK med Jon Scheele som viseadm. direktør i BEKK.

digitoday spør:
Er det en god deal å betale 117 millioner for det halvt år gamle Bekk Consulting?
De må være klin hakke sprø!
Well, om de ikke har annet å kaste penger etter ...
Kanskje
Ja, det høres rimelig ut
Ja, rene gi-bort-prisen!

Se resultat


Til toppen