Bekk girer opp med flere folk

Konsulentselskapet Bekk har hatt jevn vekst de siste årene, og skal nå øke staben kraftig igjen.

Konsulentselskapet Bekk har hatt jevn vekst de siste årene, og skal nå øke staben kraftig igjen.

Management- og IT-konsulentselskapet Bekk Consulting AS ble startet 1. april 2000, 20 dager etter at Nasdaq nådde sitt toppunkt.

Men verken nyetableringen eller dotcom-døden har satt noen stopper for Bekk-sjef Olav Folkestad som i en helsides annonse i Finansavisen søker etter flere konsulenter.

Tvert imot doblet Bekk antall kunder i 2003, da bransjen som helhet slet og måtte legge ned virksomheter.

Til digi.no sier han at det kan være snakk om opptil 25 nye medarbeidere i år, som vil føyes til den etablerte staben i Bekk som i dag teller 130 personer.

– Vi har opplevd en jevn vekst de siste årene med 15 til 20 prosent vekst innen systemintegrasjon, portalløsninger og management consulting, sier Olav Folkestad.

2005-tallene blir først tilgjengelig i februar, og Folkestad anslår en tilsvarende vekst som tidligere år. I 2004 omsatte Bekk for 93,7 millioner kroner, opp fra 80,3 millioner året før og med et resultat på 12,4 millioner kroner.

Veksten har hele tiden skjedd organisk, og ikke gjennom sammenslåinger eller oppkjøp.

Men det blir ikke lett å komme igjennom nåløyet til Bekk, for det er nettopp mennesker med kompetanse og personlighet som er kapitalen til selskapet.

Folkestad forteller at nyansettelsene vil være en jevn miks av nyutdannede og erfarne konsulenter. Men en bachelorgrad holder neppe mål. I 90 prosent av tilfellene er minstekravet at de nyutdannede skal ha en mastergrad.

– Vi ansetter i hovedsak fra NTNU, Norges Handelshøyskole eller Universitetet i Oslo, og foretrekker kandidater med datateknisk eller økonomisk fordypning, forteller Folkestad.

Han medgir at det ikke er lett å finne de riktige kandidater, for Bekk-ansatte må kunne ha både sosiale antenner, kombinert med en dypere teknologisk forståelse.

Nettopp derfor legger selskapet sterk vekt på kompetanseheving gjennom Java- og .Net-sertifiseringer, som er en viktig driver både som bonus og lønnsfastsettelser. 10 prosent av arbeidstiden brukes i gjennomsnitt på kompetanseheving.

Under prosjekter skal kandidatene samarbeide med kunden og sammen finne fram til gode tekniske og forretningsmessige løsninger.

Av trender ser Folkestad at stadig flere kunder etterspør tjenesteorientert arkitektur (SOA), og at .Net er i ferd med å utfordre Java på større prosjekter.

– Vi ser at kunder nå ønsker å erstatte tunge kjernesystemer på stormaskin til dot.net eller Java, framholder Folkestad.

De større prosjektene som Folkestad definerer med mer enn 10 000 konsulenttimer, og fra 10 til 40 utviklere, er også i ferd med å endres til prosjekter med hyppige delleveranser hvor kunden er aktivt med i hele utviklingsprosessen.

Fra å ha stampet med tunge, kostbare prosjekter på en to års varighet uten å vite hva som til slutt åpenbarer seg, etterspør stadig flere kunder kortere sykluser.

– Våre utviklingsprosjekter er i dag langt mer smidigere og tilpasset kunden som både får raskere uttelling og større kontroll på hva de etterspør, sier Folkestad til digi.no.

    Les også:

Til toppen