Bekk har fått "varig svekket tillit" i markedet

Bekk Consulting vil vurdere å kreve erstatning fra Andersen Consulting for at konkurrenten har påført dem varig svekket tillit, forteller Erik Moe-Helgesen til digitoday.no. Man han vil ikke tallfeste et eventuelt krav.

Bekk Consulting vil vurdere å kreve erstatning fra Andersen Consulting for at konkurrenten har påført dem varig svekket tillit, forteller Erik Moe-Helgesen til digitoday.no. Man han vil ikke tallfeste et eventuelt krav.

I en pressemelding utsendt onsdag avviser Bekk grunnlaget for Namsrettens kjennelse i forrige uke. I en e-post fra Erik Moe-Helgesen forteller direktøren og medgründeren blant annet at selskapet har fått varig svekket tillit i markedet på grunn av denne saken. Han skriver blant annet (klikk for å åpne avsnittet):

+For BEKK er dette direkte sammenlignbart ...

- Vi selger troverdighet og integritet, fremholder Moe-Helgesen i en samtale med digitoday.no. - Vår merkevare som er bygget opp over tid har dermed fått en alvorlig knekk, noe som vi får bekreftet gjennom tilbakemeldinger fra våre kunder, sier han. Han antyder at konkurranseforholdet mellom Andersen Consulting og Bekk Consulting kan ha vært utslagsgivende for prosessen, - en prosess som har "Kafka-preg":

- Jeg må si jeg er overrasket over at man i et land som Norge med rettsvesenets hjelp kan gjøre slike alvorlige inngrep overfor en konkurrent, uten at vi blir gjort oppmerksom verken på begjæring eller kjennelse før Namsmannen banker på døren.

Til toppen