BEKK kaprer halvparten av offentlig nettsatsing

I dag lanseres Kristin Clemets storsatsing, Utdanning.no. Konsulentselskapet BEKK har utviklet portalen og kapret halvparten av start-budsjettet.

BEKK var svært fornøyd da de underskrev en prestisjefylt kontrakt med Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) i januar i år. På få måneder har selskapet levert programvare, formgivning og tilrettelegging av de tekniske sidene ved utdanningsportalen som er departementets storsatsing på nasjonal utdanning i Norge.

Første utviklingsfase av nettstedet er ferdigstilt og skal etter planen lanseres i dag. Portalen gir i første omgang en oversikt over høyskoler og universiteter, inkludert søknadsfrister og hjemmesider. Det skal være mulig å finne søknader som du kan fylle ut via nettet og søke etter de kursene studentene selv er ute etter på de ulike studiestedene. I tillegg får du nyheter som er relatert til utdanning.

De totale kostnadene for utviklingen av portalen i 2002 og 2003 er på rundt 18 millioner kroner. I disse kostnadene inngår kravspesifikasjon, design, utvikling, programvare, maskinvare, drift av portalen i 2003, prosjektledelse og redaksjon.

- Utdanning.no har en egen redaksjon som foreløpig er plassert i departementet. I løpet av 2003 skal redaksjonen ut av departementet, opplyser ekspedisjonssjef Ida Børresen i Utdanning- og forskningsdepartementet til digi.no.

BEKK er med i fase 1 som har kostet fem millioner kroner og i fase 2 som gjelder ut året og koster departementet fire millioner kroner.

BEKK sitter altså igjen med halvparten av startbudsjettet på 18 millioner kroner.

- Vi tenker oss jo en viderutvikling av portalen på innholdssiden også utover 2003. Dette vet vi ikke omfanget av i dag, heller ikke hva fremtidige driftsutgifter blir. Der er det foreløpig ikke inngått kontrakt ennå, sier Børresen.

UFD har lyst ut en ny anbudsrunde for driften av Utdanning.no og skal inngå en treårig avtale. Driften av portalen skal overføres til driftsoperatøren som får kontrakten innen 1. juli i år.

Muligens blir den nye kontrakten like populær som den første i et knallhardt konsulentmarked for Internett-relaterte tjenester. I fjor høst gikk departementet ut med en åpen anbudsrunde for å skaffe en leverandør som kunne levere den tekniske løsningen til portalen. Tilsammen 38 leverandører meldte sin interesse, og departementet ba om tilbud fra til sammen åtte ulike firmaer, hvorav syv leverte.

BEKK fikk tilslaget i første omgang, men er ikke aktuell for driftskontrakten som ligger utenfor konsulentselskapets virksomhetsområde. Departementet under ledelse av Kristin Clemet (H) har svært høye ambisjoner for videreutvikling av utdanningsportalen.

- En første versjon av portalen lanseres nå. Hovedinnholdet vil da være rettet mot høyere utdanning. Neste fase frem mot høsten vil bli konsentrert om grunnskolen. Og portalen vil være under kontinuerlig utvikling når det gjelder innholdet, sier Børresen og utdyper:

- Utdanning.no skal være inngangsporten til Utdannings-Norge. Den skal være et sted for alle som trenger informasjon om utdanning. Det kan være lærere, elever, lærlinger, studenter, utdanningssøkende, forskere og byråkrater på alle nivåer av systemet - lokalt og sentralt. Portalen skal dekke all type utdanning fra grunnskole til høyere utdanning og voksenopplæring og ha informasjon både om offentlige og private tilbud, sier ekspedisjonssjefen.

Skreddersydde hjemmesider for studenter og elever, debattfora for lærere og professorer, undervisningsopplegg som andre pedagoger skal kunne dra nytte av og en kommersiell side, en markedsplass for aktører som vil selge undervisningsmateriell. Det er bare noe av innholdet.

En utdanningsportal i England, "National Grid for Learning", har stått som modell for den norske portalen. Den finner du her: www.ngfl.gov.uk.

Til toppen