Bekk-konsulent fersket av ACs backup

Hvis ACs påstand er korrekt, glemte konsulenten som nå arbeider i Bekk basale forsiktighetsregler da han kopierte AC-materialet før han sluttet. "Bekk-up'en" av den bærbare PC-en skal ha vist at han hadde kopiert og Bekk-tilpasset store mengder data og metodikk før han forlot sin forrige arbeidsgiver i vår.

Andersen Consultings mistanke mot sin tidligere ansatte som nå er i BEKK Consulting AS grunner seg på backup'ene hos Andersen Consulting, som angivelig viser at konsulenten har redesignet metode og klient-databaser slik at de fremstår som Bekk-materiale. Dette forklarer Bjørn Boberg i Andersen Consulting (snart Accenture) til digitoday.
I kjennelsen fra Namsretten om midlertidig forføyning anfører Andersen Consulting ifølge dommeren at "AC er blitt utsatt for omfattende og systematisk tapping for sensitivt og rettighetsbeskyttet materiale. Dette materiale er senere gjenfunnet som Bekk-materiale. Det anføres at tapping av materiale er skjedd av en tidligere AC-ansatt, [navn fjernet. red. anm.], som deretter har overlevert dette til Bekk." "AC er blitt utsatt for omfattende og systematisk tapping for sensitivt og rettighetsbeskyttet materiale"

- Dette krever en presisering, sier direktør Bjørn Boberg til digitoday.no. - På backup av vedkommendes PC, sikkerhetskopiert mens han var ansatt hos oss, er det gjenfunnet materiale som synes å tyde på at det kommer fra oss. Dette er materiale som det ikke er naturlig at konsulenten har tilgjengelig i en arbeidssituasjon. Det var dessuten bearbeidet, slik at det skulle fremstå som om det var fra Bekk. Det ga oss grunn til å mistenke at Bekk kan ha utnyttet materialet, noe en uavhengig tredjepart nå vil kunne avgjøre ved å gå gjennom materialet som er hentet ut fra datamaskinene hos Bekk.

Namsrettens kjennelse innebar at alle data fra konsulentens egen arbeidsstasjon, fra selskapets servere, fra alle ansatte inkludert de to gründerne og lederne i Bekk, ble kopiert i forrige uke, med hjemmel i følgende formulering fra kjennelsen:

"Retten legger [derfor] til grunn at det i den konkrete sak er nødvendig å kopiere alt materiale på selskapets servere, CD-er, tapes og andre lagringsmedier, arbeidsstasjonene til ansatte hos Bekk og backup-filene fra desember 1999-2000."

Adm dir Olav Folkestad og hans med-gründer Erik Moe-Helgesen er opprørte over situasjonen.

- Vi har ingen data hos oss som ikke skulle ligget der, sier Folkestad til digitoday.no. - Vi har selv utviklet metodikken vi bruker, og jeg har personlig ledet dette arbeidet - vedkommende konsulent fra AC har ikke vært involvert i dette arbeidet overhodet. Vi har heller aldri oppmuntret eller på noen måte "beordret" AC-ansatte til å ta med seg denne type informasjon til oss - tvert imot har vi et regelverk som strengt forbyr dette.

Han innrømmer at han ikke kan utelukke at ansatte likevel har ting på sine maskiner som de ikke burde ha der.
"Vi har [...] aldri oppmuntret eller på noen måte 'beordret' AC-ansatte til å ta med seg denne type informasjon til oss - tvert imot har vi et regelverk som strengt forbyr dette"

- Ingen selskap har oversikt over all type informasjon og programmer som ligger på medarbeidernes arbeidsstasjoner, anfører han.

Men Namsretten i Oslo er altså ikke enig i at Bekk ikke har fått adgang til og nyttiggjort seg materialet. Tvert imot anser retten det som sannsynlig at det motsatte er tilfelle. Vi siterer fra kjennelsen:

"På grunnlag av de opplysninger som er gitt i begjæringen, anser retten forføyningskravet sannsynliggjort. Retten finner det sannsynliggjort at Bekk har fått overlevert og kopiert ACs metodedokumenter og fått overlevert og fremstilt eksemplarer av AC Client Experience. [....] Retten finner det videre sannsynliggjort at Bekk har utnyttet det materiale som [konsulenten] ulovlig har tilegnet seg."

Olav Folkestad og Erik Moe-Helgesen hadde selv noen disputter med rettsvesenet, sin tidligere arbeidsgiver, samt tidligere Cell-sjef Bente Sollid da de hoppet av fra Cell Network ASA for et år siden. Dette kan du lese om her:

Til toppen