BEKK med god flyt også i 2002

Trass i et omsetningsfall på 31 prosent og en betydelig mindre lederbonus i 2002, leverte BEKK-sjef Olav Folkestad et meget solid resultat i fjor.

I 2001 omsatte konsulentselskapet Bekk Consulting for 122,1 millioner kroner og satt igjen med et resultat etter skatt på pene 22,8 millioner kroner.

Det ga selskapet rom til å sette av åtte prosent av omsetningen til intern kompetansebygging og faglig videreutvikling av egne konsulenter.

2002 var et betydelig tøffere år både for den norske konsulentbransjen generelt og for BEKK spesielt. Det gjorde at selskapet måtte redusere kostnadene betydelig. Det greide de uten å gå til oppsigelser, selv om tre prosent av arbeidsstokken forsvant på naturlig måte uten å bli erstattet. Ifølge Folkestad kom dette som en konsekvens av at noen av hans tidligere ansatte flyttet til en annen kant av landet, begynte på studier og liknende aktiviteter.

Men også Olav Folkestads egen lønn ble redusert.

- Det er en rekke poster som utgjør en kostnadsreduksjon på over 15 prosent i 2002. BEKK-ledelsen har resultatavhengig lønn, det ble altså ikke det store året for bonuser. Det er helt greit. I tillegg ble vi veldig restriktive på reiser og hele den biten. Vi ansatte heller ikke nye folk, noe som gjorde at vi slapp kostnader forbundet med annonsering og rekruttering generelt. Vi hadde ansattelsesstopp i hele fjor, sier han til digi.no.

Folkestad mener at stabilitet i organisasjonen har vært essensielt for å holde trykket oppe i dagens marked.
- Medarbeiderutskiftingen har vært under 3 prosent. Stabiliteten i organisasjonen har vært helt avgjørende for å opprettholde leveransekvaliteten. At alle interne fagmiljøer er intakt i dagens marked gir BEKK et godt utgangspunkt for 2003, mener han.

I 2002 falt nemlig omsetningen med drøyt 38 millioner kroner. Det utgjør et fall på 31 prosent av omsetningen. Resultatet før skatt var pluss 42 millioner i 2001 og knapt 20 millioner i fjor.

Likevel greier BEKK å oppnå et resultat på 12,7 millioner kroner etter skatt i 2002.

- Var du overrasket over at det skulle bli såpass kraftig fall i omsetningen?

- Vi lever av konsulenthonorarene og timene vi fakturerer. Nedgangen i omsetningen har kommet som en direkte konsekvens i nedgangen på timeprisene, lange beslutningssykluser og at det er blitt færre større prosjekter, sier Folkestad som spesielt nevner en stor kunde som falt ut i fjor.

- Vi fikk en opplevelse på vårparten som var ganske spennende. En av våre største kunder stoppet bruken av konsulenter. Vi greide siden å overvinne den kneiken ved å vinne nye kunder og doble kundebasen i løpet av året. Dermed står vi veldig godt rustet for 2003 og er mindre sårbare enn før. Men det finnes selvsagt ingen garanti for hva som kan skje i fremtiden, mener han.

- Har dere hatt noen relasjoner med Telenor?

- Ingen kommentar, sier han etter en lang latter.

Høsten 2001 bestemte Telenor-konsernet seg for å ta en skikkelig opprydning i konsulentbruken. Det resulterte i oppsigelser av alle avtaler og reforhandlinger av endel av dem.

Les om oppsigelsene her:

Samtlige medarbeidere i BEKK er direkte eller indirekte medeiere i selskapet. BEKK har ved utgangen av 2002 rundt 49 millioner kroner i likvide midler og ingen rentebærende gjeld.

Her er tidligere saker med BEKK:


Til toppen