BEKK stiller seg uforstående til AC-beskyldninger

- Dette er en fryktelig situasjon for oss, medgir Erik Moe-Helgesen, viseadministrerende direktør i BEKK Consulting. Han sier de føler at de ikke er en part i saken, men likevel må ta stilling når Namsmannen har tatt kopi av innhold på serverne til selskapet.

- Dette er en fryktelig situasjon for oss, medgir Erik Moe-Helgesen, viseadministrerende direktør i BEKK Consulting. Han sier de føler at de ikke er en part i saken, men likevel må ta stilling når Namsmannen har tatt kopi av innhold på serverne til selskapet.

Fredag i forrige uke gikk Namsmannen i Oslo inn i BEKK Consultings lokaler for å sikre eventuelt bevismateriale.

Bakgrunnen for saken var en begjæring fra konkurrenten Andersen Consulting (AC) om en midlertidig forføyning mot BEKK. Namsretten i Oslo fattet da et vedtak om at BEKK ble pålagt å utlevere alt materiale som tilhører Andersen Consulting.

Ifølge Andersen har en tidligere AC-ansatt i selskapet ha samlet ti gigabyte med informasjon før han sluttet i selskapet i midten av februar i år. I mars var han på plass i BEKK. Andersen medgir at de er usikre på om informasjonen er viderebefordret til konkurrenter og koblet derfor inn Namsretten for å klarlegge dette.

- Vi stiller oss helt uforstående til disse beskyldningene, sier Erik Moe-Helgesen i BEKK.

- Et moment i saken er jo at personen, som nå jobber hos oss, sa opp den 15. desember for å jobbe i et annet selskap enn BEKK. Han visste ikke om BEKK da og ble hyret inn av oss i oppsigelsestiden sin, opplyser Moe-Helgesen.

Både han og Olav Folkestad, som er administrerende direktør i BEKK, lurer på hvorfor de skulle hente inn informasjon om driften og organisasjonen i Andersen Consulting når de selv har brukt firesifrede arbeidstimer på å planlegge sin egen modell:

- En helt sentral del for oss er at vi har vår egen spesielle modell. Vi integrerer design, teknologi og strategi, sier Moe-Helgesen og viser til at konkurrenten AC for eksempel ikke har design som et av sine virksomhetsområder.

- Vi ønsker ikke spekulere i Andersens motiver for dette. Vi har overlatt den til advokatene våre i Bahr og føler egentlig at vi ikke er en part i saken. Vi ble involvert da Namsmannen banket på døra og tok kopi av serverne våre, sier han.

- Dette er en fryktelig situasjon for oss.

Til toppen