Bekrefter felles IT-avdeling for departementene

Resultatet av stortingsvalget avbryter ikke prosessen med samling av departementenes IKT i én avdeling.

Resultatet av stortingsvalget avbryter ikke prosessen med samling av departementenes IKT i én avdeling.

Norges statsforvaltning omfatter i dag 17 departementer, og hvert departement har sin egen IT-stab.

Departementenes samlede årlige utgifter til IT, lønn og regnskap er 125 millioner kroner. Oppsplittingen oppfattes nå som verken effektivt eller lønnsomt, og IT-funksjonen skal derfor samles i en felles organisasjon.

Dette arbeidet ble påbegynt av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer, men vil fortsette å gjelde framover.

Det bekrefter departementsråd Karin Moe Røisland til digi.no.

Første fase er å samle IKT, lønn og regnskap.

Moe Røisland forteller at Departementenes servicesenter (DSS) – det Statens forvaltningstjeneste er i ferd med å omdannes til – har påbegynt en prosess som vil ta et par år før det endelig er på plass.

Innen 2008 skal mellom 13 og 14 departementer forholde seg til én felles IT-avdeling.

Ved å sentralisere tjenesten skal departementene kunne gi bedre tilbud i form av lengre åpningstider, mer ressurser og brukerservice større deler av døgnet.

Det vil også bli lagt vekt på utvikling av flere tjenester og harmonisering av disse.

Moe Røisland kan ikke bekrefte overfor digi.no hvorvidt man skal investere i nytt utstyr eller bruke eksisterende, men hun fastslår at det er behov for investeringer på en rekke områder.

Meyer har tidligere uttalt at dette kan føre til færre ansatte, men dette faller neppe i god jord med den nye rødgrønne regjeringen.

Til toppen