Bekrefter IBMs framgang på servermarkedet

IDCs globale tall for serveromsetningen i annet kvartal bekrefter inntrykket av at IBM er i sterk framgang.

IDCs globale tall for serveromsetningen i annet kvartal bekrefter inntrykket av at IBM er i sterk framgang.

Tidligere i dag offentliggjorde digi.no tall fra Gartner for serversalget i Europa, Midtøsten og Afrika i annet kvartal i år. Disse viste sterk framgang for IBM, på bekostning av både Hewlett-Packard, Sun og Dell.

IDC har nettopp offentliggjort tall for den globale serveromsetningen i annet kvartal. Disse tallene viser akkurat den samme tendensen. IBM styrker seg, mens de største konkurrentene enten svekkes eller så vidt greier å holde stand.

Denne tabellen viser den samlede serveromsetningen i annet kvartal, sammenliknet med i fjor på samme tid.

Markedet har stått helt stille. IBM og Dell har vokst ti prosent, mens Hewlett-Packard har stått stille og Sun har gått kraftig tilbake.

Omsetningen av Unix-servere og Intel-baserte servere er omtrent lik, selv om det selges mange ganger så mange Intel-servere som Unix-servere. For Intel-servere oppgir IDC disse tallene:

Her har markedet vokst med 10,7 prosent. HP har ikke greid å vokse i tråd med markedet. Dell har vokst noe mer, men heller ikke denne supereffektive leverandøren har holdt tritt verken med markedet, eller med den oppsiktsvekkende veksten til IBM på 23,0 prosent.

For Unix-servere oppgir IDC disse tallene:

Omsetningen av Unix-servere har falt med 5,2 prosent, og er lavere enn for Intel-baserte servere. Sun har gått kraftig tilbake, men greier fortsatt å holde seg så vidt foran toeren HP som faktisk øker sin samlede markedsandel. Igjen imponerer IBM med sin kraftige vekst på over 20 prosent. I fjor hadde Sun dobbelt så stor omsetning innen Unix-servere som IBM. I år er Suns forsprang redusert til om lag en tredjedel av selskapets omsetning.

Fra summen av Intel-servere og Unix-servere til den samlede serveromsetningen er det et gap på over 1,7 milliarder dollar. Ved å regne på de øvrige tallene til IDC, kan man dedusere denne tabellen:

Dette markedet, som består av stormaskiner og andre servere med proprietære operativsystemer, har falt med 9 prosent. IBM har begrenset sin tilbakegang til 2 prosent, mens Hewlett-Packards omsetning – bestående av maskiner med operativsystemer arvet fra Tandem og Digital – er halvert.

IDC opplyser ellers at omsetningen av Linux-servere økte med 40 prosent til 650 millioner dollar. HPs andel er 28,9 prosent, Dell har 20,5 prosent og IBM 19,4 prosent. Omsetningen av bladservere er åttedoblet til 119 millioner dollar, fordelt på 31,9 prosent til HP, 26,9 prosent til IBM, og 15,1 prosent til Dell.

Til toppen