Bekrefter IE5-inkompatibilitet

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge bekrefter til en viss grad det digi.no har skrevet om hvordan Internet Explorer 5 håndterer standarder.

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge bekrefter til en viss grad det digi.no har skrevet om hvordan Internet Explorer 5 håndterer standarder.

Etter å ha bedt om en reaksjon fra Microsofts hovedkvarter i Seattle, har Seierstad denne oppsummeringen:

- 90 prosent av CSS 1 og CSS 2 (Cascading Style Sheets eller overlappende stilsett) støttes i IE5. Det vi har gjort av egne endringer, er å støtte dynamisk HTML, som ikke er en del av den vedtatte standarden.

Når det gjelder XML, mener Seierstad at Microsoft følger spesifikasjonene som ligger i en anbefaling fra WWW-konsortiet (W3C), og at man følger DOM (Document Object Model) i tråd med konsortiets XML-anbefaling.

Påstander om at IE5 ikke støtter XML mener Seierstad skyldes ulike oppfatninger av hva XML er og hvordan det bør brukes.

- SGML-miljøer har en langt strengere oppfatning om dette enn oss. Det er ingen problemer med å XML-dokumenter i Internet Explorer 5. På den andre siden, når vi skal presentere data, begrenser vi oss ikke til XML, vi bruker også dynamisk HTML. I henhold til den strenge oppfatningen er dette galt.

Her trengs det bakgrunnsmateriale for å gjøre seg opp en mening. Blant pekerne nedenfor og i høyre marg, er henvisninger til to spesialiserte nettsteder: Microsofts XML-sted, og XML.com. På sistnevnte er det en egen artikkel av nettstedets tekniske redaktør Tim Bray som konkluderer med at IE5s XML-implementasjon fortsatt er noe lusete.

Til toppen