Bekrefter salg av Unisource

Infonet Services Corporation og Unisource NV har inngått en avtale som innebærer at Infonet kjøper alle aksjene i AT&T-Unisource Communications Services (Aucs). Kjøpesummen er ikke kjent.

Infonet Services Corporation og Unisource NV har inngått en avtale som innebærer at Infonet kjøper alle aksjene i AT&T-Unisource Communications Services (Aucs). Kjøpesummen er ikke kjent.

Aucs er kjernen i Unisource, og er etablert som et eget selskap eid av Unisource og AT&T. Neste år vil AT&T trekke seg fra selskapet. Siden interessen fra Unisource-partnerne heller ikke er den største for tiden, har derfor selskapet valgt å selge seg ut av Aucs som inkluderer rettighetene til å samarbeide med telealliansen Worldpartners.

I Telia er man i tillegg innstilt på å selge seg ut av Unisource, ifølge selskapets leder for Telia International, Annika Christansson.

Infonet melder at selskapets omsetning etter kjøpet ventes å bli doblet til 7,5 milliarder kroner, og selskapet vil utvide sitt dekningsområde fra bare å gjelde USA til også å gjelde Europa. Infonet slår fast at når avtalen er gjennomført, vil selskapet levere tjenester til mer enn 50% av verdens ledende multinasjonale selskaper.

Siden begge selskaper er privat eiet, vil ingen finansielle detaljer fra de to selskapenes drift bli opplyst på nåværende tidspunkt. Utfyllende opplysninger om det nye selskapet vil bli gjort kjent når alle detaljer er på plass.

Den endelige avtalen må godkjennes av eiere av de to selskap samt offisielle myndigheter i Europa og USA. Selskapene regner med at sammenslåingen vil være fullstendig gjennomført i løpet av tredje kvartal 1999.

Til toppen