Bekymret for IT i skolen

Undersøkelse viser store forskjeller.

Forskjellen på IT-bruk i norske skoler er svært store. Det bekymrer regjeringen som ber skoleeierne være sitt ansvar bevisst.
Forskjellen på IT-bruk i norske skoler er svært store. Det bekymrer regjeringen som ber skoleeierne være sitt ansvar bevisst. (Bilde: TORONTO STAR)

Undersøkelse viser store forskjeller.

Oslo (NTB-Per-Helge Berg): En ny undersøkelse som kartlegger bruk av IT i skolen viser store forskjeller både mellom grunnskolen og videregående skole og innad i samme kommune. Situasjonen bekymrer Kunnskapsdepartementet.

Det er i undersøkelsen Monitor 2011, utført av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet at det kommer fram at det er store forskjeller på skolenes digitale tilstand.

Forsker og prosjektleder Ove E. Hatlevik ved IKT-senteret sier at selv om en stor del av lærerne er positive og ønsker å bruke data i undervisningen, hemmes de av at det ikke satses nok på oppdatert utstyr. Spesielt gjelder dette i grunnskolen.

- At det er forskjell mellom kommunene er ikke er så overraskende, men at det er store forskjeller innad i kommunene er svært uheldig. Det er nok ulike satsinger på og prioriteringer av IKT hos skoleeier og i skolene som påvirker dette, sier Hatlevik til NTB.

- Trenger ildsjeler

Han mener at IKT-satsingen særlig i eldre skoler mange steder er dratt i gang av noen som kjenner utstyret og lager en løsning for sin egen skole.

– I en del eldre skoler har du kanskje teknologien, men får problemer med kabling og strøm fordi det ikke er nok strømpunkter, som er et problem når du har 25 elever med hver sin bærbare maskin, sier han.

Kvaliteten på utstyret skolene tilbyr elevene er også svært varierende, spesielt på grunnskolenivå.

– Mange elever vi har intervjuet i undersøkelsen sier at de har bedre maskiner hjemme enn på skolen, og flere lærere har sagt at de gjerne bruker to skoletimer når de er på skolens datarom nettopp på grunn av det varierende utstyret med treg oppstart, sier Hatlevik.

Store forskjeller

Ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) har antall elever per PC sunket jevnt og trutt de siste årene. På landsbasis var det i fjor 2,92 elever per PC, for fem år siden var det 3,95 elever per datamaskin. For skoleåret 2011-2012 viser statistikken at Buskerud er det fylket som har best dekning, der er det 2,16 elever for hver maskin, mens det i Vestfold er hele 3,99 elever per maskin.

På videregående er det nå mer og mer vanlig at elevene får sin egen bærbare PC ved skolestart. Ifølge tallene fra Monitor 2011 er det i andre trinn på videregående skole vanlig blant majoriteten av elevene å bruke PC i undervisning fire timer i uka eller mer. Tallene for barneskoleelever i grunnskolen er 15 prosent, og for ungdomsskoleelever 27 prosent.

- Bekymret

Statssekretær Elisabet Dahle er bekymret over situasjonen.

– Jeg er bekymret over forskjellene vi ser i elevenes digitale kompetanse. Elever som ikke opplever mestring kommer dessverre ut av grunnskolen uten tilstrekkelig kompetanse, sier hun til NTB.

Hun understreker at det er viktig at alle kommuner har tilgjengelig utstyr av god kvalitet og at den digitale kompetansen til både skoleledere og lærere er god nok.

– Det er viktig at man ikke ser på digital kompetanse som et eget prosjekt, men at man trekker det inn i alle fag. Man ser en tydelig sammenheng mellom digital kompetanse og læringsresultatene i andre fag, sier Dahle, som ikke kan love noen ekstrapott for å ruste opp IKT-opplæringen i skolen.

– Det er skoleeierne, kommunen og fylkeskommunen som har ansvar for at skolene har det utstyret og den kompetansen som er nødvendig for å oppfylle målene i læreplanen, sier Dahle. (©NTB)

    Les også:

Til toppen