Bekymret for klassebilder på nett

Datatilsynet frykter at slike bilder kan føre til uønsket kontakt overfor barn.

Bekymret for klassebilder på nett

Datatilsynet frykter at slike bilder kan føre til uønsket kontakt overfor barn.

Datatilsynet har sett eksempler på at det publiseres klassebilder på nett, gjerne sammen med fullt navn på elevene. Nå advarer tilsynet kommuner, skoler og .

Denne formen for offentliggjøring kan føre til uønsket kontakt overfor barna. Dette gjelder særlig dersom barnets fulle navn publiseres samtidig med bildet. Så snart offentliggjøring via Internett er et faktum, er opplysningene om barnets utseende, navn og bostedsområde fritt tilgjengelig for hvem som helst, fra en hvilken som helst kant av verden.

Disse opplysningene kan være interessante for mange. Kommersielle aktører er ett eksempel. Langt mer alvorlig vil det trolig være dersom opplysningene vekker oppmerksomhet hos personer som ikke skal ha kunnskap om barnets bosted. Ringvirkningene er det uansett svært vanskelig å forutse.

Datatilsynet hadde i januar 2008 en konkret sak der gruppebilder av elever i første klasse ved flere skoler i Fredrikstad kommune, sammen med fullt navn, var publisert på internettsidene til Fredrikstad Blad.

Denne saken synliggjør behovet for klare retningslinjer, som skole og foreldre kan forholde seg til. Datatilsynet vil derfor i løpet av våren 2008, ta initiativ til å utforme en veileder om denne tematikken. Tilsynet tar gjerne imot innspill i forbindelse med arbeidet.

Videre mister man kontrollen over bildet. Tredjepersoner kan enkelt manipulere bildene. Det kan lett klippes personer ut av et bilde og inn i et annet. Man kan dermed risikere at barnet fremstilles i en sammenheng som verken tjener barnets eller foreldrenes nåtidige, eller fremtidige, interesser. Det er dessverre et faktum at dette foregår.

Det er også et problem at barna selv ikke har noen medbestemmelsesrett. Det er de foresatte som tar avgjørelsen selv om publiseringen gjelder barnet. Det er derfor viktig å minne om at disse bildene vil kunne være tilgjengelige i uoverskuelig fremtid, selv om den avbildede skulle komme til å ønske noe annet.

Det er viktig at både foreldre og skole viser varsomhet ved publisering på Internett. Man bør som forelder gis anledning til å reflektere over om man virkelig ønsker at bilder og andre personopplysninger om ens eget barn skal være allment tilgjengelige over nettet. Dersom man skal kunne ta en kvalifisert avgjørelse i forhold til dette, er det en forutsetning at man kjenner risikomomentene.

En publisering på skolens eller eventuelt lokalavisens internettsider må derfor omtales spesielt i samtykkeformularet skolene deler ut til foreldrene. En slik offentliggjøring av bilder på Internett – ikke minst når det gjelder barn – utgjør en langt større personverntrussel enn trykte bilder i for eksempel en avis. Det er essensielt at barnas foreldre gis tilstrekkelig informasjon før de blir bedt om å ta stilling til om samtykke skal avgis til fotografering og publisering med fullt navn på Internett. I den forbindelse bør det også tas med informasjon om at foreldrene til enhver tid har anledning til trekke dette samtykket tilbake.

Ved publisering av bilder av barn på skolens eller på private nettsider henviser Datatilsynet også til sine retningslinjer:

Bilder på Internett

Til toppen