Bekymret for norske foreldres Internett-bekymringer

Den norske lederen av et EU-støttet prosjekt synes at norske foreldre er i overkant bekymret for internettporno i forhold til andre deler av barnas nettbruk.

79 prosent av norske foreldre med barn mellom 6 og 16 år bruker Internett jevnlig. 75 prosent av disse sier de har god kjennskap til Internett. 80 prosent peker på at fordelene med Internett er større enn ulempene, og fremhever leksehjelp som den største fordelen.

Likevel mener lederen av SAFT-prosjektet om Internett-sikkerhet, et prosjekt støttet av EUs 'Internet Action Plan' der Statens filmtilsyn, MMI og IKT-Norge er norske partnere, at norske foreldre ikke har reell netterfaring og viser gale holdninger til barnas Internett-bruk.

- Den største bekymringen for foreldrene er at barna skal komme borti pornografi. SAFT ser det som en utfordring at alvorlige problemområder som rasistisk eller hatefull informasjon og misbruk av personopplysninger ikke ligger lenger opp på lista, sier leder i SAFT-prosjektet, Elisabeth Staksrud, i en pressemelding.

3.200 foreldre i Norge, Sverige, Danmark og Island har svart på totalt 56 spørsmål om holdningene til barnas nettbruk

- Foreldrene sitter allerede med en del kunnskap de kanskje ikke vet at de selv har, men de mangler reell netterfaring. Når vi sammenligner med tallene fra de andre nordiske landene, kan det være at norske foreldre ikke er helt oppdaterte på sine barns nettvaner, sier hun videre.

Skal vi tro undersøkelsen er norske foreldrene på bunn når det gjelder svar på spørsmål om de har brukt Internett, hvor ofte de bruker det og hvor gode de er til å bruke det. Av de spurte svarte 69 prosent ja på at barna bruker Internett. Det er også lavest i Norden, ifølge NTB.

42 prosent av de norske foreldrene svarte at barna bruker nettet til å gjøre lekser. Bare 30 prosent av svenske og islandske foreldre trodde det samme, og bare 10 prosent av de danske foreldrene trodde barna deres brukte nettet til skolearbeid.

Norske foreldre snakker lite med barna sine om Internett-sikkerhet sammenlignet med resten av Norden. –Dette handler ikke om teknologi, men holdninger. Norske barn ønsker foreldrene på banen og potensialet for dialog er dermed til stede, sier Staksrud videre i meldingen.

Foreldrene mener de har god oversikt over barnas nettbruk. Foreløpige tall tyder på at det muligens ikke er helt riktig, mener SAFT.

-Det vil bli interessant å se om disse resultatene passer sammen med resultatene fra den store barneundersøkelsen som kommer i mai. Det er grunn til å tro at en del av foreldrene kan bli overrasket, sier Staksrud.

Neste steg er allerede underveis, en ny undersøkelse hvor barna blir stilt de samme spørsmålene som foreldrene har svart på. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført i Irland, i tillegg til de fire nordiske landene foreldreundersøkelsen ble gjennomført i. Dette skal igjen munne ut i målrettede tiltak for å bedre Internett-sikkerheten for foreldre og barn.

Til toppen