Bekymret for svensk overvåkning

IKT-Norge ber norske myndigheter vurdere flere tiltak mot svenskenes nye radikale overvåkingslov.

Bekymret for svensk overvåkning

IKT-Norge ber norske myndigheter vurdere flere tiltak mot svenskenes nye radikale overvåkingslov.

Onsdag 18. juni i år vedtok den svenske riksdagen en lov som tillater det svenske forsvaret å overvåke all tele- og internettrafikk som går over Sveriges riksgrenser (FRA-loven).

    Les også:

Dette har fått bransjeorganisasjonen IKT-Norge til å reagere.

- IKT-Norge er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil kunne få for norske interesser, sier Hallstein Braaten Bjercke, direktør for Myndighetskontakt i IKT-Norge, i en pressemelding.

I utgangspunktet gjelder svenskenes nye lov kun for det som skjer i Sverige, men fordi stort sett all internettrafikk mellom Norge og resten av verden rutes via nabolandet i øst, ogfordi mange norske virksomheter oppbevarer sine datalagre på svensk jord, så vil det svenske Forsvaret i praksis ha muligheten til fri innsikt også i norsk datakommunikasjon.

IKT-Norge mener konsekvensene av den svenske lovgivningen kan få dramatiske sikkerhetspolitiske og økonomiske konsekvenser for norske interesser.

- Vi ser stadig flere eksempler på overvåkning av internett, EUs datalagringsdirektiv er kanskje det mest omfattende. Denne utviklingen er etter vår mening med på å true hele den tillitsmodellen internett er bygget på, sier Bjercke.

Han trekker frem noen eksempler på sensitiv informasjon som kan snappes opp:

  • Det norske forsvarsdepartementet post til JSF i USA vedrørende forhandlinger om kjøp av jagerfly.
  • Statoil Hydros post til utlandet om oljevirksomhet i Iran
  • Stortingsrepresentanters kommunikasjon med Europaparlamentet i Brussel
  • Norges representant i WADAs varsel om mistanke om doping av svenske idrettsutøvere.
  • Norske selskapers oppkjøpsforsøk av svenske selskaper

- IKT-Norge vil på det sterkeste oppfordre norske myndigheter til raskt å utrede hvilke konsekvenser denne nye svenske loven vil kunne få for Norge, sier Bjercke.

Bransjeorganisasjonen har også sendt brev til utenriksministeren og samferdselsministeren der de ber om at norske myndigheter snarest vurderer hvordan norske interesser kan sikres.

Blant tiltakene de ber om at det ses nærmere på er bruk av krypteringsteknologi, alternative infrastruktursløsninger og en oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige.

    Les også:

Til toppen