Bekymret over økt kortsvindel

Finansnæringen håper at mikrobrikke kan blir redningen på den økte kortsvindelen.

Bekymret over økt kortsvindel

Finansnæringen håper at mikrobrikke kan blir redningen på den økte kortsvindelen.

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser at kortsvindelen øker.

Første halvår i 2008 ble det svindlet med kort for 83 millioner kroner, mot rundt 69 millioner kroner i samme periode i 2007. Det er en økning på 20 prosent.

De siste årene har svindelen ligget på under en promille av den totale kortbruken. I fjor brukte vi kort for over 550 milliarder kroner. FNHs oversikt bygger på tall rapportert inn fra bankene.

- Vi følger utviklingen nøye og er bekymret over økningen, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Det siste året har en større kortsvindelsak med utgangspunkt i et data-innbrudd i England ført til at også norske kunder er rammet. En del kunder har fått tilsendt nye kredittkort.

- De fleste av disse kundene har ikke vært utsatt for svindel, men bankene ønsker å være føre var. Dette er en internasjonal sak som ikke har noe med norske bankers sikkerhetssystemer å gjøre.

Det meste av kortsvindelen skjer i utlandet. Noen opplever at kortet deres blir misbrukt i minibanker, hoteller eller restauranter når de er på reise. Det kan også være montert ulovlig kopieringsutstyr på minibankene.

Bankene arbeider kontinuerlig med tiltak som skal bekjempe denne type kriminalitet.

Stadig flere bank- og kredittkort kommer med en integrert mikrobrikke, eller chip.

- Med chip blir sikkerheten bedre, og vi håper bruken av chip skal bidra til å redusere svindeltilfellene, sier Neverdal.

Hvis kunden ikke har vært uaktsom, dekker banken tapet. Sammenlignet med den totale kortbruken som øker år for år, er det svært lave tall som kan knyttes til misbruk, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Til toppen