Bellboy slår tilbake mot kritikere

I saken om Bellboys patent på ehandel og mobilhandel, slår styreleder Nicolai Jarlsby tilbake.

I saken om Bellboys patent på ehandel og mobilhandel, slår styreleder Nicolai Jarlsby tilbake.

Styreleder Nicolai Jarlsby har oversendt følgende leserbrev til digi.no. Brevet kommer etter digi.nos sak om forliket mellom Bellboy og Filmweb. I etterkant har eforum og IKT-Norge Bellboy kritiserte Bellboy i en pressemelding.

    Les også:

Her er Jarlsbys leserbrev:

Om Bellboy-forliket og dets betydning.

digi.no omtaler Bellboy-forliket den 1. oktober og sier i sin overskrift at "Bellboys tap i byretten blir stående". Videre gjengis uttalelser fra Agnes Beathe Steen Fosses i eforum og Fredrik Syversen i IKT-Norge som er mildest talt oppsiktsvekkende..

På vegne av styret i Bellboy vil jeg til alt dette bemerke:

Det er direkte feil at dommen i tingretten (som byretten nå heter) blir stående på grunn av forliket, slik digi.no skriver i overskriften. Tvert om: Som følge av forliket faller ankesaken og dermed også tingrettens dom bort. Dommen blir aldri rettskraft og kan da heller aldri bli bindende som avgjørelse.

Videre er uttalelsen innledningsvis fra Agnes Beathe Steen Fosses om at "Bellboy tapte et knusende nederlag i byretten" feil. Saken ble reelt tapt i tingretten på forståelsen av begrepet "omgående", noe også Agnes Beathe Steen Fosse må vite dersom hun har lest dommen.

Når Agnes Beathe Steen Fosse videre sier at "Forliket er med andre ord ingen seier for Bellboy", så blir også dette helt misvisende. Som direktør Kjell A. Orseth i Filmweb sa til Digi.no den 30.september: " - Vi har gjort en kommersiell vurdering om å inngå en avtale eller kjøre rettsaken videre. Vi har derfor inngått et forlik". Den samme vurderingen har også Bellboy gjort. - Dette er ellers også den vurderingen som gjøres ved hvert eneste forlik.

Forliket her avslutter en rettssak angående påstått patentkrenkelse. Det fremgår videre av partenes felles pressemelding at en lisens på det aktuelle patentet inngår som et element i dette forliket. Det ligger ellers i sakens natur at en lisens er et viktig element ved forlik av en inngrepssak. Det blir derfor helt misvisende når både Agnes Beate Steen Fosse og Fredrik Syversen fra IKT-Norge i artikkelen prøver å gi inntrykk av at Bellboy nå nærmest tapte alt i forliket.

Bellboys patent er ellers helt uproblematisk rent juridisk. Patentets gyldighet har da heller aldri blitt rettslig bestridt eller utfordret verken her i Norge eller i andre land - til tross for enkelte her hjemme har truet med dette. Tvert om har Bellboy blitt innvilget patent i flere nye land også etter at denne rettssaken startet opp høsten 2000.

Det synes som om eforum og IKT-Norge egentlig er politisk uenig i dagens patent-lovgivning. Og det er greit nok. Man dette må de ikke la gå ut over uskyldige tredjemenn som Bellboy. Det er ikke Bellboy som har laget patentloven. eforum og IKT-Norge må i så fall arbeide politisk for å få endret dagens lovgivning. Men så lenge dagens patentlov er slik den er, må også begge organisasjoner bøye seg for denne som gjeldende rett. Noe annet ville være i grunnleggende strid hele vårt demokratiets system.

Og det blir da også helt feil når begge disse to mektige organisasjonene oppfordrer til - og endog støtter - angrep på et lite norsk firma, hvis eneste "forbrytelse" er at de faktisk har lykkes rent teknisk, samt også har fått aksept for sin genialitet gjennom tildeling av patent i henhold til gjeldende rett både i inn- og utland. eforum og IKT-Norge gjør seg da skyldig i å "rette baker for smed".

På denne bakgrunn fremstår dette "korstoget" fra eforum og IKT-Norges mot Bellboy som uetisk, samt også som på kanten av det tillatte.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Bellboy i år 2000 ønsket å melde seg inn i eforum. Tilbakemeldingen fra eforum v/Agnes Beate Steen Fosse var at alle som ønsker å fremme elektronisk handel og forretningsdrift er velkommen som deltaker i eforum, men eforum ønsket ikke å ta opp Bellboy som medlem inntil tvisten med Filmweb (som allerede var medlem) var avsluttet. Gled deg, direktør Fosse, ny søknad er underveis !

Nicolai Jarlsby

Styreformann Bellboy International AS

Til toppen