Bellboy tapte patentsaken så det suste

Bellboy skaffet seg patent på nett- og mobilhandel, men tapte prøverettssaken mot Filmweb tungt og hardt.

Bellboy skaffet seg patent på nett- og mobilhandel, men tapte prøverettssaken mot Filmweb tungt og hardt.

28. september 1999 kunne digi.no avsløre at Kristiansand-selskapet Bellboy hadde skaffet seg et patent selskapet mente dekket det meste av handel over både Internett og telefon.

- Patentet vårt har vært en vel bevart hemmelighet, nå skal vi gjøre den kjent. De fleste mennesker blir ganske sjokkert når de forstår hva dette er. Du skal være flink hvis du skal drive handel på Internett og greie å unngå Bellboy-patentet, sa Bellboy-sjef Rolf Wilhelmsen til digi.no den gangen.

Les også:

Responsen lot ikke vente på seg: Den norske Internett- og telebransjen samlet seg mot Wilhelmsen, både mentalt og mer konkret gjennom bransjeforeningen IKT Norge. Mange ristet på hodet og pekte på at sanntids-bestillinger over data eller telelinjer hadde vært gjennomført lenge før Bellboy søkte om patent.


Etter lange utsettelser, skulle Bellboy få testet sitt krav. Selskapet saksøkte Filmweb, et selskap som selger kinobilletter over mobiltelefon, som en prøve. Kravet var fem prosent av billettprisen.

Rettssaken gikk i juni og i formiddag fikk digi.no fått dommen: Bellboy har tapt på alle punkter og er i tillegg blitt dømt til å betale Filmwebs saksomkostninger på litt over én million kroner.

At Bellboy blir idømt saksomkostninger til motparten er et kraftig signal om at retten totalt avviser selskapets krav. Dette kan dermed påvirke Bellboys vilje til å anke saken videre, noe selskapet har en måned på seg til å gjøre.

SuperOffice-sjef Une Amundsen kjente ikke til dommen da digi.no ringte for en kommentar. Amundsen investerte nylig i Bellboy og opptrer som selskapets talsmann.

- Jeg er skuffet og meget overrasket over at vi er idømt saksomkostninger. Vi må studere nærmere hva dommeren har lagt til grunn for sin avgjørelse før jeg kan kommentere dette videre, sier Amundsen til digi.no.

Fredrik Bretzeg, salgs- og markedsansvarlig i Filmweb ble derimot svært lykkelig da digi.no ringte og fortalte om dommen.

- Vi synes patentet var altfor bredt og ville, hvis Bellboy hadde vunnet, bremset utviklingen for hele Internett-bransjen, sier han til digi.no.

- Vi er for at bransjen beskytter sin idéer med patenter, men at Bellboy taper er en god nyhet for mange. Saken kan jo ankes, men retten er jo meget klar i sin mening, sier Per Morten Hoff, leder av bransjeforeningen IKT Norge.

Bransjeforeningen har engasjert seg sterkt på Filmwebs side fordi man har ment at patentet er feilaktig tildelt og at et tap i rettssaken ville påført mange i bransjen betydelige ekstraomkostninger.

Hoff får støtte fra sin konkurrent, Paul Chaffey og bransjeforeningen Abelia.
- Det er positvt at et så bredt patent er avvist, det hindrer utvikling der flere tar i bruk netthandel. Vårt syn er at patenter er en bra ting, men det er viktig å avklare grensen for hvor beskyttelsen skal gå. det gjør denne dommen, og det er positivt, sier Chaffey til digi.no.

Avgjørelsen er også indirekte en kritikk mot Patentstyret som tildelte Bellboy det meget vidtfavnende patentet.

Til toppen