Benekter at monopol blir negativt

Vi er garantister for konkurranse, ikke monopolister, hevder BBS, etter oppkjøpet av sin eneste konkurrent.

Vi er garantister for konkurranse, ikke monopolister, hevder BBS, etter oppkjøpet av sin eneste konkurrent.

- Det blir full konkurranse på ID-tjenester i markedet, sier Freddy Haraldsen, direktør for strategisk betalingsformidling i BBS.

Påstanden kan virke urimelig, ettersom Ergogroup og Telenor nettopp har kastet inn håndkledet og solgt Zebsign til BBS. Zebsigns eneste konkurrent var Bank ID, som også eies av BBS. BBS er alene igjen i Norge om å lage plattform for PKI-sertifikater.

Zebsigns største kunde i dag er Norsk Tipping, som lar sine brukere logge på og tippe over nettet med Zebsign-IDer. Bildet viser smartkortet med IDen og kortleseren.

- Vi mener vi kan forsvare det helt og holdent, og håper konkurransetilsynet er enig. Med dette kan flere levere ID-tjenester i markedet, ikke bare de sterkeste, sier Haraldsen.

Haraldsens påstand er at det er svært dyrt å drifte og utvikle en plattform for PKI. Derfor er det mer fornuftig å samle denne jobben hos en aktør, som er BBS.

BBS skal ikke selv gå direkte ut til sluttkundene i markedet med sine løsninger, men kun å selge dem via sine leverandører, som per i dag er Telenor og Ergogroup, samt bankene. BBS skal kun bygge en felles grunnmur, som andre kan bygge ulike ID-tjenester på toppen av.

Prisen for å lage slike tjenester skal bli betydelig lavere når aktørene slipper å lage grunnmuren. Derfor vil flere kunne konkurrere.

Det er denne argumentasjonsrekken Haraldsen og BBS håper å overbevise Konkurransetilsynet med, for det er klart at dette krever en godkjenning.

- De som leverer ID-tjenester må klare å bygge grensesnitt så kundene klarer å få brukt det. Det blir konkurranse om å tilpasse løsningene så kundene kan bruke det. Det er et stort verdinettverk knyttet til dette, sier Haraldsen.

Haraldsen garanterer at det vil bli konkurranse på tjenesteutviklingen, og mener sammenslåingen vil bety det motsatte av monopol. Men det vil bety at det norske PKI-prosjektet satser alt på en hest. Det vil avhenge av at BBS gjør jobben skikkelig.

- Det norske markedet er ikke så stort, og det skjer en konsolidering i Europa. Det er samme erkjennelse i andre land, og enkeltaktører klarer ikke å forsvare kostnadene ved å stå alene. De som får høyest volum klarer seg, sier han.

Han mener det uansett vil komme flere alternativer til Norge, fra andre land.

I mellomtiden må BBS berolige både kundene sine og Konkurransetilsynet med at monopol på PKI-plattform ikke vil føre til skyhøye priser på tjenestene. Det skal være sikret i avtalen mellom BBS og selskapene som solgte Zebsign, Telenor og Ergogroup. De har inngått en femårsavtale om levering av ID-løsninger, og sikret seg mot overraskelser.

- Det ligger sjekker på pris og kostnadseffektivitet. Og det skal være konkurransedyktige priser og leveres på ikke-diskriminerende vilkår, sier Haraldsen.

Han lover at avtalene heller ikke er slik at nye aktører som vil selge disse løsningene skal få dårligere vilkår.

Det var høye basiskostander ved å drifte en PKI-plattform som er motivasjonene for sammenslåingen, hevder Haraldsen. Det koster mye å opprettholde et tilstrekkelig faglig miljø, maskiner og programvare til å støtte det, mener han. Dessuten er kravene til sikkerhet store.

Han vil ikke si hva det koster, men henviser til Zebsigns regnskaper. Zebsigns regnskap fra 2003 viser et selskap i krise, med oppsigelser og underskudd og omsetning som begge ligger rundt 30 millioner.

Dette skyldes kanskje høye kostnader, men også at markedet for slike ID-løsninger overhodet ikke har løsnet slik man regnet med og fremdeles venter på. Med slike begredelige resultater er det kanskje ikke så merkelig at initiativet til en annen løsning kom fra Zebsign.

- 12. mars 2003 hadde eierne av Zebsign en pressemelding ute som åpnet for denne dialogen. De inviterte andre aktører til et slikt samarbeid, for å få opp volumet, sier Haraldsen.

Til toppen