Benekter PRISM-kjennskap på nytt

Samtidig tones påstandene ned av den opprinnelige kilden.

Benekter PRISM-kjennskap på nytt
Uttalelsene fra NSAs toppadvokat om PRISM kan ha blitt feiltolket. I alle fall har The Guardian endret den opprinnelige artikkelen slik at den ikke lenger hevder at advokaten talte teknologiselskapene mitt imot. Bilde: NSA og Wikipedia

Sjefsadvokat til NSA, Rajesh De, fortalte under en høring i USA onsdag denne uken at alle de store, amerikanske teknologiselskapene som har vært nevnt i avsløringene om NSAs PRISM-program, må ha visst om programmet. De skal til og med ha medvirket til det.

Man skulle kanskje ha trodd at uttalelsene ville ha ført til en ny proteststorm fra de samme selskapene, men den har uteblitt. Noen reaksjoner har det likevel kommet. Dessuten kan det vise seg at De har blitt feilsitert eller feiltolket.

Til The Inquirer sier en talsperson for Microsoft at selskapet er frustrerte over påstander om at PRISM er noe selskapet har kjent til.

– Før det ble rapportert om i nyhetene, hadde vi aldri hørt om PRISM eller noe annet program hvor internettselskaper, frivillig eller ikke, har gitt myndighetene direkte tilgang til servere, eller på noen måte forenklet masseinnsamlingen av brukerdata. Samtidig har vi aldri antydet at vi ikke er klar over våre forpliktelser i forbindelse med FISA, som var temaet under dagens høring, sier talspersonen ifølge The Inquirer.

Trukket tilbake

Det sistnevnte er vesentlig. Så vesentlig at The Guardian, som rapporterte fra den nevnte høringen, har oppdatert den opprinnelige artikkelen.

I en notis nederst heter det nå at det har blitt fjernet påstander i originalen om at vitnemålet til Rajesh De motsier de benektelsene teknologiselskapene har kommet med angående deres påståtte kjennskap til massedatainnsamlingen til NSA, inkludert PRISM-programmet. Saken er også oppdatert for å gjøre det klart at selskapene har utfordret hemmeligholdet rundt Section 702-ordrer.

Slik man nå kan tolke saken, sier Rajesh De ja til at selskapene har visst om og hjulpet til med datautlevering i henhold til Section 702, også kjent som FISA Amendments Act. Dette er i så fall ikke noe nytt, siden selskapene selv har bedt om og fått tillatelse til å fortelle mer om nettopp dette.

Derimot er langt mer uklart om De med si ja snakker om PRISM slikt programmet har blitt beskrevet i dokumentene som Edward Snowden lekket i fjor sommer. Men De sier blant annet at PRISM er eller var underlagt en obligatorisk rettsprosess. Om denne nevnte rettsprosessen er det samme som FISA-ordrer, er dog uklart

Facebook

Facebook har sendt en nøyaktig likelydende uttalelse som Microsoft til blant annet TechCrunch.

Begge selskapene sier de har kjempet for mer innsyn i de legitime forespørslene som selskapene får fra amerikanske myndigheter i henhold til FISA-vedtektene.

– Antydningene om at vi villeder offentligheten er frustrerende og usanne, sier både Microsoft og Facebook.

    Les også:

Les mer om: