Bengal + Bilguiden= for mye jobb

Tidligere analytiker og brennaktuell trendforsker Ola Gaute Aas Askheim trekker seg som styreformann i Bilguiden av to grunner.

Ola Gaute Aas Askheim har nylig bestemt seg for å slutte som styreformann i Bilguiden. Selskapet står nå overfor store utfordringer. Aas Askheim forteller at annonsørene nå begynner å forholde seg til Internett som et annonsemedium.

- Vi har opplevd en jevn vekst og mer velvilje i markedet gjennom hele høsten. Annonsørene er nå velvillige til å signere kontrakter, ikke bare være "nysgjerrig-positive".

Det skjer mye i markedet, og styreformannen bør ha større fokus på Bilguiden enn det Aas Askheim har nå.

- Ny styreformann blir Ingar Østby, som kommer fra Venture Partners. Selskapet er majoritetseieren i Bilguiden, og det er naturlig at styreformannen representerer dette selskapet. Det var av hensyn til enklere beslutnings- og arbeidsprosesser som gjorde at jeg satte plassen til disposisjon, sier Aas Askheim som fortsetter som vanlig styremedlem.

Den andre grunnen er at han både er daglig leder og styreformann i sitt eget selskap, Bengal Consulting. Selskapet ble startet i oktober i år etter å ha brutt ut fra trendbyrået til reklamebyrået JBR/McCann, Magic Hat,

De har fått mye mer å gjøre enn planlagt.

- Det krever mye, og det er viktig med full fokus på dette nå, sier Aas Askheim til digi.no.

Bengal Consulting jobber med merkevareplanlegging (brand planning) og trend management (det å systematisere informasjon, tendenser og fenomener, og gjøre fortolkninger og analyser som rådgivning for kundene).

Kundene er store norske merkevareannonsører blant annet innen telekommunikasjon, bank, hjemme-elektronikk innen forbrukervaremarkedet. Bengal Consulting har nå seks ansatte, og planlegger utvidelse. Aas Askheim regner med at selskapet får omtrent 1 million kroner i honorarinntekter de første tre månedene.

Aas Askheim startet selskapet 1. oktober i år, sammen med to kolleger fra Magic Hat, Paal Fure og Hege Christensen.

- Vi valgte å starte for oss selv fordi vi følte behov for uavhengighet og handlefrihet, avslutter han.

Til toppen