Bente Sollid: - Overrasket, men ikke lurt

Den gamle sjefen i Digital Hverdag innrømmer at hun ble veldig overrasket da de dårlige tallene for New Media Science dukket opp etter det hun kaller "en administrativ opprydningsaksjon". Hun angrer imidlertid ikke på fusjonen som hun tror kan bringe NMS tilbake på riktig spor igjen.

Den gamle sjefen i Digital Hverdag innrømmer at hun ble veldig overrasket da de dårlige tallene for New Media Science dukket opp etter det hun kaller "en administrativ opprydningsaksjon". Hun angrer imidlertid ikke på fusjonen som hun tror kan bringe NMS tilbake på riktig spor igjen.

Da intensjonsavtalen mellom Digital Hverdag og "gamle" New Media Science ble undertegnet i oktober i fjor, trodde de impliserte at det var to selskap med solide overskudd som fusjonerte.

De to selskapene leverte inn rapporter separat som viste at det ville bli et samlet overskudd på fem millioner kroner for 1998 ut fra en estimert omsetning på 55 millioner kroner. Dette ble også skrevet i en pressmelding da fusjonsplanene ble gjort kjent.

I etterkant viste det seg at det bare var Digital Hverdag som oppfylte hva de lovet. Av en omsetning på 15 millioner kroner, fikk Digital Hverdag et overskudd på 1,58 millioner kroner, dvs, en resultatgrad på over ti prosent.

New Media Science-konsernet hadde på sin side en omsetningssvikt og endte på til sammen rundt 28 millioner kroner. Det førte til en samlet omsetning for konsernet på 42,9 millioner norske kroner for 1998.

Det samlede årsresultatet for de fusjonerte selskapene ble dermed negativt, på rundt 4,5 millioner kroner i minus.

- Vi gjennomførte en due diligence, det vil si en uavhengig finansiell gjennomgang av selskapene etter at intensjonsavtalen var skrevet under. Der ble det ikke oppdaget noen problemer, sier Sollid til digi.no.

Det var en administrativ opprydningsaksjon i etterkant som avdekket at situasjonen var annerledes, ifølge Sollid. Det var da man fant mye grums i New Media Science-systemet som begge parter i fjorårets regnskap måtte ta tap på.

- Vi ble nok overrasket over at forholdene var slik, ja, sier den tidligere administrerende direktør i Digital Hverdag.

- Vi måtte rydde opp i datterselskapene til New Media Science og få virksomheten tilbake på sporet igjen. Det vil si at vi må satse på det som New Media Science er gode på, nemlig konsulentvirksomheten, sier hun.

I fjor gikk konsulentvirksomheten i NMS såvidt med overskudd, rundt 420.000 kroner. Det var datteselskapene i konsernet som EyeOne (70 prosent eierskap), New Media Office (solgt), Medianett (30 prosent eierskap) og andre man måtte renske opp i.

Det resulterer i at NMS prøver å avvikle de allere fleste engasjementene i disse selskapene.

- Vi prøver å redusere alle strategiske investeringer som bidrar negativt til resultatet i konsernet, sier hun og mener det var galt å satse på disse selskapene uten å gå helhjertet inn for oppgaven.

Det eneste som i realiteten bidrar positivt finansielt er reklamebyrået Virtual Garden der NMS eier 18 prosent.

- Jeg mener det ble foretatt en del strategisk gale valg da man forsøkte seg blant annet på produktssatsinger. Det kreves såpass mye å bygge opp nye selskap, og det ble ikke satt inn nok ressurser på dette, mener hun.

- Er det noen som har grunn til å føle seg lurt i denne fusjonsprosessen?

- Er det noen som burde være de rette til å svare på dette spørsmålet, er det vel oss. Jeg synes absolutt ikke vi skal føle oss lurt. Fusjonen er blitt meget godt mottatt, og vi kommer til å få store synergi-effekter ut av dette, sier hun.

- Nå skal vi legge gammel moro bak oss og se på fremover. Vi skal satse på en lønnsom vekststrategi i fremtiden. Det vil si at vi ikke skal utvide uten å tjene penger på det. Det er en ganske krevende strategi , sier Sollid.

Hun mener at NMS skiller seg fra blant andre konkurrenten Icon Medialab som henter inn svært mye penger og har investorer som tar store tap i investeringsårene.

Hittil har ikke investorene i New Media Science, der både ARK/Jan Erik Standahl og Nils Petter Nordskar eier en del, blitt belemret med tap. De tre første årene, 1995-97, gikk NMS med pene overskudd.

Ifølge Sollid vil det endrede styrkeforholdet mellom de to partnerne føre til at bytteforholdet mellom aksjonærene reguleres etter de reelle årsresultatene. Det innebærer at majoritetseier A-pressen i Digital Hverdag (51 prosent i det gamle selskapet) kan få en økning i sin andel, mens både Nordskar og Standahl muligens vil få redusert sine andeler.

Til toppen