BeOS 4.0 rett rundt hjørnet

Be Inc. har ikke lykkes i å få Mac-brukerne til å bruke selskapets operativsystem. Det ser derfor ut som om selskapet kun vil satse på Intel-plattformen, i hvertfall når det gjelder neste utgave av BeOS. Støtte for mye mer maskinvare er blant nyhetene.

Be begynte så smått å satse på x86-plattformen gjennom BeOS 3.0. Men operativsystemet hadde da svært begrenset støtte for plattformens maskinvare, så utbredelsen var bare nødt til å forbli lav. Versjon 3.1 og 3.2 av OS-et fikk noe bedre støtte, men stadig var det store mangler.

Be anser for sin del disse utgavene som utviklerutgaver laget for å få så mange tredjepartsapplikasjoner til BeOS som mulig. Selskapet mener nå at BeOS 4.0 vil ha tilstrekkelig maskinvarestøtte til å kunne lanseres blant menigmann, og vil annonsere operativsystemet som et Intel-basert lavprisalternativ til grafiske arbeidsstasjoner i det øvre sjiktet.

BeOS 4.0 ventes å lanseres under Comdex-messen i Las Vegas som begynner om halvannen uke, og vil trolig bli tilgjengelig for kundene i løpet av den første uken i desember. Siden Be ikke har offisielt uttalt seg om BeOS 4.0 ennå, er det ikke så mange detaljer som er lekket ut. Men operativsystemet vil nå trolig få støtte for blant annet SCSI-enheter, fargeskrivere og både 16- og 32-bits filsystemene til Microsoft. Støtte for blant annet USB vil ikke komme før i en servicepakke på nyåret.

Be ser ikke på BeOS som en direkte konkurrent til Windows, men heller som et nisjeprodukt i første omgang. Men etter hvert som flere applikasjoner - spesielt webapplikasjoner - benytter seg av mer multimedia, håper Be på å omvende flere på grunn av operativsystemets ytelse innen dette området. BeOS er fullstendig objektorientert, har et databasebasert filsystem og støtter PC-er med inntil to prosessorer.

Men selskapet er også avhengig av at både tredjepartsleverandører av programvare og PC-leverandører støtter operativsystemet. I tillegg får jo selskapet litt av en jobb med å overdøve Linux-miljøet med all den støtten dette har fått i det siste.

For at et operativsystem skal få mye støtte fra tredjepartsleverandører av programvare, må det ha mange brukere. Men så lenge BeOS foreløpig kun har tyngde på multimediasiden, vil de fleste brukerne være avhengige av å kjøre et annet operativsystem i tillegg. Spørsmålet er da om disse brukerne orker stadige omstarter av maskinen for å skifte operativsystem (vel - Windows-brukere er jo ganske vant til stadige omstarter). I tillegg, inntil BeOS blir mer utbredt, vil de fleste brukerne være folk som ser på PC-en også som en hobby og som liker å prøve nye operativsystemer. Men mange av disse kjører vel allerede Linux som er gratis.

BeOS 4.0 ventes å koste omtrent 70 dollar hvis man bestiller det fra BeDepot.com.

(Kilder: ZDNet UK, The Register)

Til toppen