Ber Giske ligge unna Telenor i India

Det er Telenor-styrets ansvar å ordne opp, sier Høyre og FrP.

Ber Giske ligge unna Telenor i India

Det er Telenor-styrets ansvar å ordne opp, sier Høyre og FrP.

Oslo (NTB-Per Christensen): Høyre og Fremskrittspartiet advarer næringsminister Trond Giske (Ap) mot å legge seg opp i Telenors vaklende mobileventyr i India. Dette er styrets ansvar, sier partiene.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas ber regjeringen om hjelp for å få tilbake lisenser som indisk høyesterett fratok Telenors datterselskap Uninor torsdag. Giske sier Norge vil bidra «aktivt», men det er foreløpig uklart hva dette betyr i praksis. Staten eier 54 prosent av Telenor.

Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) drar til India søndag og kan bli den som overbringer en formell norsk bekymring. Dette var fredag uavklart, men etter det NTB forstår, blir saken debattert i regjeringen.

Frps næringspolitiker Harald T. Nesvik mener staten bør opptre ytterst varsomt og holde en armlengdes avstand til det som nå utspiller seg, selv om milliardsummer står på spill.

Ingen rolle
– Næringsdepartementet kan ikke ha en aktiv rolle i denne saken. Staten er hovedeier i et selskap som har fått en dom mot seg i indisk høyesterett, og som knyttes til rykter om korrupsjon og ulovligheter. Styret og selskapet selv må ordne opp i dette, sier Nesvik til NTB.

Telenor kjøpte seg inn i allerede tildelte mobillisenser i 2008 ved å investere 8 milliarder for en andel på 67 prosent i selskapet Uninor. Den andre eieren er indiske Unitech Wireless. Telenor garanterer også for en gjeld på 6 milliarder kroner.

Spørsmålet er nå om investeringene må anses tapt, ettersom Uninor er fratatt sine lisenser og følgelig ikke kan drive med mobiltelefoni. Telenor kan eventuelt delta i en ny budrunde om sine «gamle» lisenser, men må da betale to ganger for samme vare. Dette er ikke avklart. Mye advokatvirksomhet gjenstår.

Styrets ansvar
Høyres Svein Flåtten mener også at dette er styrets ansvar og at det er vanskelig for staten å gå imot en dom i indisk høyesterett.

– Her må næringsminister Giske opptre med absolutt varsomhet. Selvsagt skal staten tenke på fellesskapets verdier, men denne saken er ikke slik at han bør spille noen aktiv rolle. Det er styret i Telenor og det lokale selskapet i India som må ordne opp, sier Flåtten.

Han forutsetter at Giske hele tiden har vært oppdatert om hendelsene i India og Telenors øvrige engasjement i Asia, og at etiske verdier og samfunnsansvar er behørig formidlet fra staten, som stor eier, til selskapene. Departementet har fire møter i året med selskaper der staten er eier eller deleier.

Nesvik legger til at dersom et privat selskap hadde havnet i den situasjon som Telenor befinner seg i, ville det vært ganske utenkelig at noen fra et departement skulle ringe for å påvirke.

Proteksjonisme
– Giske må ikke blande seg inn i rettsprosessen. Hvis det hadde vært et spørsmål om for eksempel proteksjonisme og uryddig handelspraksis, hadde det vært så sin sak, men dette er noe helt annet, sier Nesvik.

Frp etterlyser en redegjørelse fra næringsministeren om hvordan Telenor har opptrådt i sin India-satsing. Nesvik mener at det er naturlig å stille Giske spørsmål også om dette når han møter til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om forvaltningen av statlig eierskap.

– Dette kan bli en av de største skandaler et norsk selskap har vært involvert i utenlands. Da er det naturlig at det stilles spørsmål, sier Nesvik. Dette er Høyres Flåtten helt enig i.

Komiteen bestemte tidligere i uken å holde en høring i kjølvannet av TV 2-saken, der danske Egmont ble eneeier. Både Giske og olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) må forklare seg om sin befatning med saken. (©NTB)

Til toppen