Ber Google om Glass-avklaring

Personverntilsyn i flere land uttrykker bekymring.

Ber Google om Glass-avklaring
Muligheten for å filme eller gjør lydopptak i det skjulte, er sentralt i bekymringene som personvernmyndigheter og andre har uttalt om Google Glass. Her er det medgründer i Google, Sergey Brin, som har på seg en slik brille. Bilde: Google

Personvernmyndigheter i Canada, EU, Australia, Mexico, New Zealand, Israel og Sveits har sammen skrevet et åpen brev til Google hvor det etterlyses dialog om personvernspørsmålene som introduksjonen av Google smarte briller, Google Glass, reiser.

Selv om Google ikke er alene om å ville tilby denne typen produkter, mener personvernmyndighetene at Google er en leder på dette feltet og dermed vil være først til å støte på de etiske spørsmålene et slikt produkt medfører.

Personvernmyndighetene som står bak brevet vil derimot ikke ta beslutninger basert på spekulasjoner, og ber derfor Google svare på en rekke spørsmål. Dette inkluderer:

  • I hvilken grad Google Glass overholder lover om datavern.
  • Hvilken informasjon Google vil samle inn med Google Glass, og hvordan denne vil brukes av Google eller deles med tredjeparter.
  • Spørsmål rundt ansiktsgjenkjenning i framtiden.
  • Tiltak for personvern fra Googles og applikasjonsutviklernes side

Personvernmyndighetene ber også om å demonstrert Google Glass og eventuelt også få gjort enheter tilgjengelige for egen testing.

I brevet heter det også at de omfattende retningslinjene som må følges av utviklere som vil lage Glass-applikasjoner, er et positivt første skritt for å identifisere personvernspørsmål. Men personvernmyndighetene mener at det er behov flere slike skritt.

I hvilken grad Google har vurdert slike sider ved produktet, kan kanskje få et inntrykk av fra videoen nedenfor, hvor John Simpson, en representant for Consumer Wathdog, stiller et par konkrete spørsmål om sletting av publiserte Google Glass-bilder. Simpson er en tidligere journalist som i Consumer Watchdog har som oppgave å sette et svært kritisk søkelys på nettopp Google.

Google-sjef Larry Page svarer lite konkret på spørsmålene, men sier at det er helt vanlig at folk bekymrer seg over nye produkter som ennå ikke ha blitt særlig utbredt.

– Jeg vil oppfordre dere til å ikke skape frykt og bekymring for teknologisk endringer før de faktisk er der ute, og folk bruker dem og forstår konsekvensene, sa Page.

Simpson mener derimot at Google og Page har null forståelse for personvernspørsmålene rundt Google Glass, noe han skriver her. Han synes det også er ironisk at Google forbød bruk av Google Glass under generalforsamlingen.

    Les også:

Les mer om: