Ber Helse Nord droppe Microsoft

Forbannet etter lisenskontroll.

Ber Helse Nord droppe Microsoft

Forbannet etter lisenskontroll.

NRK Nyheter melder i dag at det regionale helseforetaket Helse Nord må betale over 40 millioner kroner til Microsoft etter at det ble oppdaget omfattende bruk av Microsoft-programvare uten lisens.

- Kontrollen har vært for for dårlig, sier direktør for eieravdelingen i Helse Nord, Paul Martin Strand, til NRK.

Vekst i antallet ansatte har ført til økt bruk av programvare helseforetaket har kjøpt av Microsoft, men selskapet har ikke betalt for den økte bruken.

I en pressemelding foreslår Miljøpartiet De Grønne at Helse Nord rett og slett kutter ut bruken av Microsoft-programvare.

- Kutt regningene med fri programvare. Bruk pengene på velferd fremfor datalisenser, oppfordrer talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

- Hvorfor betale dyre lisenser når vi kan benytte fri programvare? Foruten å spare utgifter vil en slik omlegging redusere sårbarheten for virusangrep. Det er heller ikke sunt at Microsoft kontrollerer så store deler av markedet,, mener Brynmor Evans, fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Troms.

Partiet viser til at psykiatrien i Århus amt i Danmark opplevde 20 prosent kostnadsreduksjon ved å bytte til kontorpakken OpenOffice. Per bruker ble det spart 2900 kroner årlig. Også digi.no har omtalt dette.

I tillegg viser partiet til en Statskonsult-rapport fra 2003 som viste at Linux hadde høyere effektiv driftstid enn Windows på grunn av bedre stabilitet og færre sammenbrudd.

    Les også:

Til toppen